• VVD Epe, Lokale kracht!

  © Jan Willem Vos

  13 april − De VVD is de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Wij maken ons sterk voor veiligheid, werk en ondernemende mensen. Onze politieke ervaring maakt onze ideeën niet alleen goed doordacht, maar ook uitvoerbaar in de praktijk. De VVD streeft naar een kleine, slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en eerlijke samenleving, waar iedereen die hard werkt de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te realiseren en niemand achterblijft. Lees verder

 • Zwijnen blijven in Epe voor verdeling zorgen, met of zonder hek.

  10 september − Het college bouwt voortvarend door aan het gewraakte zwijnenkerende raster. Wederom reden voor de VVD als grootste tegenstander van dit hele project de nodige kritische vragen te stellen. Want nog steeds zijn wij niet overtuigd van de nut en noodzaak van deze geldverspilling. Lees verder

 • Art. 39 vragen van de VVD

  27 juli − Reces of niet, De VVD stelt de nodige vragen over wat er gebeurt terwijl het college op vakantie is en de jongeren thuis zitten. Lees verder

 • Economische visie heeft geen aanvullend onderzoek nodig

  08 juli − Alleen de VVD in Epe stemde onvoorwaardelijk mee met de economisch visie en weigerde de aanvullende onderzoeken te steunen die in de toekomst mogelijk (startende) ondernemers verregaande beperkingen op kunnen leggen. Lees verder

 • In Epe is duurzaamheid alleen voor de Lucky few (die zelf niet te veel hebben)

  20 mei − Donderdag 26 mei besluiten wij als raad in Epe wie recht heeft op een gratis duurzaamheidslening en wie niet. In Epe willen we namelijk duurzaam worden, maar wel onder bijzondere voorwaarden. Lees verder

 • Politieke fratsen aan de Heerderweg!?

  © Jan Willem Vos

  24 april − ''Als Rutte en Wilders volgend jaar winnen, dan verliest Nederland", zei Klaver afgelopen zaterdag 23 april tegen circa 1.500 partijgenoten van GroenLinks in Amersfoort. ''Dan wint een politiek die tegenstellingen aanwakkert, het van een politiek die verbinding zoekt." Lees verder

 • Regio Stedendriehoek, een ondoorzichtige opstap naar een gemeentelijke fusie.

  18 februari − Wil onze gemeente zelfstandig blijven voorbestaan dan zullen we moeten samenwerken, maar de drang naar samenwerken met Apeldoorn van dit college lijkt juist het voortbestaan van gemeente Epe te bedreigen. Lees verder

 • Kievitsveld; economie en natuur gaan hand in hand samen

  © Jan Willem Vos

  22 januari − Het Kievitsveld is een prachtig gebied waar natuur en recreatie samen gaan. Het zijn ook twee functies die elkaar wel eens kunnen bijten. Heldere spelregels zijn noodzakelijk. Die transparantie is noodzakelijk voor de omwonenden en de ondernemers. Lees verder

 • Op Zondag een brood kopen? Ga maar naar Apeldoorn.

  © Jan Willem

  22 januari − Donderdag 21 januari hebben wij als raad gediscussieerd over de nieuwe winkeltijden verordening. Een verordening klaar voor de toekomst, zoals de wethouder tijdens de commissievergadering heeft aangegeven. Lees verder

 • De gemeenteraad staat steeds meer buitenspel

  © Jan Willem Vos

  13 december − Afgelopen donderdag was het een drukke raadsvergadering. Er werden veel relatief kleine besluiten genomen waar meer achter zat dan velen beseffen. Ik wil graag de drie onderwerpen waar ik mij voor heb ingezet uitlichten. Terugkerend in alle onderwerpen was de houding van het college (NL, CDA, PvdA GL, GB) jegens de burger en gemeenteraad, namelijk dat de echte mening er niet toe doet of niet gevraagd wordt. Lees verder

 • Open brief aan (toekomstige) monument eigenaren in gemeente Epe

  © Jan Willem Vos

  08 december − Donderdag 10 december zal het college de raad vragen in te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget om 71 panden te onderzoeken inzake hun monumentale status. Een wildgroei van nieuwe monumenten kan hiervan het gevolg. Lees verder

 • Algemene beschouwingen

  09 november − Het eerste jaar van dit college van B&W zit er op en zij presenteren ons nu hun tweede begroting. De VVD fractie heeft er vorig jaar voor gekozen om dit college het voordeel van de twijfel te geven en op haar daden te beoordelen en zo hebben wij ook deze begroting bekeken Lees verder

 • Coalitie zet financiële stabiliteit van Epe op het spel

  26 oktober − Dit college van B&W met maar liefst vijf wethouders uit evenzoveel partijen, heeft vol trots zijn tweede begroting gepresenteerd. De VVD is uitermate tevreden over het extra geld voor de vernieuwing van de Hezebrink. Al jaren dringt de VVD hierop aan en eindelijk is het gelukt om deze coalitie ook in Emst te laten investeren. En ook voor de herinrichting van de Hoofdweg in Emst komt nu geld beschikbaar. Lees verder

 • Inschattingsfout over Heerderweg - Oproep aan provincie om plannen te herzien.

  © Jan Willem Vos

  25 oktober − Na een zeer druk bezochte avond in Epe op donderdag 22 oktober naar aanleiding van de voorgenomen bomenkap aan de Heerderweg wil ik graag namens de VVD fractie in de gemeenteraad van Epe een nadere reactie geven aan de bevolking van Epe en in het bijzonder aan de mensen die er donderdag in de kerk bij waren. Lees verder

 • Heerderweg; een lastige afweging maar in 2014 weloverwogen gedaan.

  © Ellis de Vries

  22 oktober − De Heerderweg wordt vanaf Epe tot en met de A50 in 2016 grondig aangepakt door de eigenaar van deze weg namelijk provincie Gelderland. Dit leidt tot een rigoureuze verandering in hoe de weg eruit komt te zien. Lees verder

 • De toekomst van toeristisch Epe

  © Jan Willem Vos

  08 oktober − Voor ons ligt een rapport van de rekenkamercommissie: Terugblik en vooruitblik op het toeristische beleid van de gemeente Epe. Een rapport vol kritische bevindingen over het verleden en aanknopingspunten voor kansen in de toekomst. Lees verder

 • Crisisopvang in Epe een feit.

  05 oktober − Vandaag heeft het college middels een nieuwsbericht aan de bevolking te kennen gegeven voor 72 uur 48 vluchtelingen op te vangen. Deze zogenaamde crisisopvang vindt plaats in Oene en Epe. Lees verder

 • Noodopvang wat de VVD betreft alleen tijdelijk.

  24 september − Verklaring van de VVD naar aanleiding van de mededeling van de burgemeester van Epe betreffende het beschikbaar stelen van noodopvang locaties voor vluchtelingen. Lees verder

 • Vluchtelingen in Epe?

  17 september − VVD Epe, vluchtelingen zijn welkom, maar wel via de raad en bevolking en niet alleen op eigen initiatief van het college. Lees verder

 • Huisvestingsprobleem Rhoda

  © Rhoda

  17 september − VVD stelt mondelinge vragen inzake de huisvesting voor politiehondenvereniging Rhoda Lees verder