• Vragen blijven komen inzake het zwijnenkerende raster

  © Jan Willem Vos

  16 februari − De aanleg van het zwijnenkerend raster is een onderwerp dat regelmatig terug op de agenda komt. Afgelopen donderdag 09 februari 2017 heeft de Raad van Epe een petitie overhandigd gekregen van tal van organisaties die het zwijnenkerend raster verwijderd willen zien. Lees verder

 • Malik Azmani samen met de VVD Fractie in Epe

  © VVD Epe

  28 januari − Vandaag was Malik Azmani samen met de VVD Fractie in het centrum van Epe. Lees verder

 • 100% Wild toeristisch profiel, maar hoe zit het met de basis?

  © Jan Willem Vos

  26 januari − Vanavond bespraken wij het nieuwe toeristische profiel van Epe. Een wild plan, daar houden wij wel van. Vorig jaar was het de economische visie die voor ons lag. Binnen de economie van Epe verdient toerisme absoluut een aparte plaats en een eigen profiel. Hoewel er veel overeenkomsten zijn. Lees verder

 • Openbaar onderwijs is onmisbaar in Oene.

  © iStock

  11 december − Wie zelf kinderen op de basisschool heeft zitten weet hoe het zit. Een basisschool is meer dan een onderwijsinstituut, maar is een bron van verbinding binnen een gemeenschap het treffen op het schoolplein, deelnemen aan activiteiten en de steeds hoger mate van gevraagde betrokkenheid van ouders maakt dat een basisschool zorgt voor verbinding en contact. Lees verder

 • Algemene beschouwingen

  07 november − De tijd staat niet stil. Het college presenteerde ons alweer de 3e begroting voor deze collegeperiode. Een meerjarig sluitende begroting. Bovendien is er ruimte om te investeren, zowel in projecten als in structurele zaken. De tijd staat niet stil. Het college presenteerde ons alweer de 3e begroting voor deze collegeperiode. Een meerjarig sluitende begroting. Bovendien is er ruimte om te investeren, zowel in projecten als in structurele zaken. Lees verder

 • Zwijnen blijven in Epe voor verdeling zorgen, met of zonder hek.

  © Jan Willem Vos

  10 september − Het college bouwt voortvarend door aan het gewraakte zwijnenkerende raster. Wederom reden voor de VVD als grootste tegenstander van dit hele project de nodige kritische vragen te stellen. Want nog steeds zijn wij niet overtuigd van de nut en noodzaak van deze geldverspilling. Lees verder

 • Art. 39 vragen van de VVD

  © iStock

  27 juli − Reces of niet, De VVD stelt de nodige vragen over wat er gebeurt terwijl het college op vakantie is en de jongeren thuis zitten. Lees verder

 • Economische visie heeft geen aanvullend onderzoek nodig

  © iStock

  08 juli − Alleen de VVD in Epe stemde onvoorwaardelijk mee met de economisch visie en weigerde de aanvullende onderzoeken te steunen die in de toekomst mogelijk (startende) ondernemers verregaande beperkingen op kunnen leggen. Lees verder

 • In Epe is duurzaamheid alleen voor de Lucky few (die zelf niet te veel hebben)

  © iStock

  20 mei − Donderdag 26 mei besluiten wij als raad in Epe wie recht heeft op een gratis duurzaamheidslening en wie niet. In Epe willen we namelijk duurzaam worden, maar wel onder bijzondere voorwaarden. Lees verder

 • Politieke fratsen aan de Heerderweg!?

  © Jan Willem Vos

  24 april − ''Als Rutte en Wilders volgend jaar winnen, dan verliest Nederland", zei Klaver afgelopen zaterdag 23 april tegen circa 1.500 partijgenoten van GroenLinks in Amersfoort. ''Dan wint een politiek die tegenstellingen aanwakkert, het van een politiek die verbinding zoekt." Lees verder

 • Regio Stedendriehoek, een ondoorzichtige opstap naar een gemeentelijke fusie.

  18 februari − Wil onze gemeente zelfstandig blijven voorbestaan dan zullen we moeten samenwerken, maar de drang naar samenwerken met Apeldoorn van dit college lijkt juist het voortbestaan van gemeente Epe te bedreigen. Lees verder

 • Kievitsveld; economie en natuur gaan hand in hand samen

  © Jan Willem Vos

  22 januari − Het Kievitsveld is een prachtig gebied waar natuur en recreatie samen gaan. Het zijn ook twee functies die elkaar wel eens kunnen bijten. Heldere spelregels zijn noodzakelijk. Die transparantie is noodzakelijk voor de omwonenden en de ondernemers. Lees verder

 • Op Zondag een brood kopen? Ga maar naar Apeldoorn.

  © Jan Willem

  22 januari − Donderdag 21 januari hebben wij als raad gediscussieerd over de nieuwe winkeltijden verordening. Een verordening klaar voor de toekomst, zoals de wethouder tijdens de commissievergadering heeft aangegeven. Lees verder

 • De gemeenteraad staat steeds meer buitenspel

  © Jan Willem Vos

  13 december − Afgelopen donderdag was het een drukke raadsvergadering. Er werden veel relatief kleine besluiten genomen waar meer achter zat dan velen beseffen. Ik wil graag de drie onderwerpen waar ik mij voor heb ingezet uitlichten. Terugkerend in alle onderwerpen was de houding van het college (NL, CDA, PvdA GL, GB) jegens de burger en gemeenteraad, namelijk dat de echte mening er niet toe doet of niet gevraagd wordt. Lees verder

 • Open brief aan (toekomstige) monument eigenaren in gemeente Epe

  © Jan Willem Vos

  08 december − Donderdag 10 december zal het college de raad vragen in te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget om 71 panden te onderzoeken inzake hun monumentale status. Een wildgroei van nieuwe monumenten kan hiervan het gevolg. Lees verder

 • Algemene beschouwingen

  © Jan Willem Vos

  09 november − Het eerste jaar van dit college van B&W zit er op en zij presenteren ons nu hun tweede begroting. De VVD fractie heeft er vorig jaar voor gekozen om dit college het voordeel van de twijfel te geven en op haar daden te beoordelen en zo hebben wij ook deze begroting bekeken Lees verder

 • Coalitie zet financiĆ«le stabiliteit van Epe op het spel

  © Ellis de Vries

  26 oktober − Dit college van B&W met maar liefst vijf wethouders uit evenzoveel partijen, heeft vol trots zijn tweede begroting gepresenteerd. De VVD is uitermate tevreden over het extra geld voor de vernieuwing van de Hezebrink. Al jaren dringt de VVD hierop aan en eindelijk is het gelukt om deze coalitie ook in Emst te laten investeren. En ook voor de herinrichting van de Hoofdweg in Emst komt nu geld beschikbaar. Lees verder

 • Inschattingsfout over Heerderweg - Oproep aan provincie om plannen te herzien.

  © Jan Willem Vos

  25 oktober − Na een zeer druk bezochte avond in Epe op donderdag 22 oktober naar aanleiding van de voorgenomen bomenkap aan de Heerderweg wil ik graag namens de VVD fractie in de gemeenteraad van Epe een nadere reactie geven aan de bevolking van Epe en in het bijzonder aan de mensen die er donderdag in de kerk bij waren. Lees verder

 • Heerderweg; een lastige afweging maar in 2014 weloverwogen gedaan.

  © Ellis de Vries

  22 oktober − De Heerderweg wordt vanaf Epe tot en met de A50 in 2016 grondig aangepakt door de eigenaar van deze weg namelijk provincie Gelderland. Dit leidt tot een rigoureuze verandering in hoe de weg eruit komt te zien. Lees verder

 • De toekomst van toeristisch Epe

  © Jan Willem Vos

  08 oktober − Voor ons ligt een rapport van de rekenkamercommissie: Terugblik en vooruitblik op het toeristische beleid van de gemeente Epe. Een rapport vol kritische bevindingen over het verleden en aanknopingspunten voor kansen in de toekomst. Lees verder