Mw A. (Anna) Niemeijer

Mail mij    aniemeijer@vvdfractieepe.nl

Mijn naam is Anna Niemeijer en het afgelopen jaar heb ik mij als fractieondersteuner ingezet voor de VVD in de gemeente Epe. Het jaar is voorbij gevlogen en vol trots mag ik u vertellen dat ik bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat raadslid ben. Om die reden stel ik mij dan ook graag aan u voor.


Al van jongs af aan heb ik een passie voor de politiek en ben ik liberaal in hart en nieren. Ik ben voorstander van een kleine en efficiënte overheid die regels en kaders opstelt waar dat nodig is en terughoudend is zodra dat kan. Een overheid die denkt vanuit mogelijkheden en niet vanuit  onmogelijkheden.

Wat wil ik bereiken?

Als jongere vind ik het heerlijk om te wonen in de gemeente Epe. Ik loop na een lange werkdag heerlijk nog even het bos in en geniet van de prachtige natuur. Ik doe mijn boodschappen in één van de gezellige dorpscentra en in de weekenden maak ik gebruik van de vele sportfaciliteiten in de gemeente.

Omdat ik het belangrijk vind dat met mij ook andere jongeren in de gemeente Epe kunnen blijven wonen, zet ik mij graag actief in om de gemeente Epe ook voor hen aantrekkelijk te houden. Het is belangrijk dat er goede huisvesting voor jongeren beschikbaar is en dat er goed onderwijs beschikbaar blijft.

Ook de recreatie en toerisme sector is een belangrijke pijler voor onze lokale economie. Toeristen komen af op de prachtige natuur en gezellige dorpscentra.


Om de dorpscentra aantrekkelijk te houden is het belangrijk dat het voor ondernemers aantrekkelijk blijft om in onze gemeente te blijven ondernemen. Onze dorpscentra zijn niet alleen van groot belang voor onze eigen inwoners, maar hebben ook een aantrekkende werking op bezoekers die in onze gemeente recreëren. Ik wil mij dan ook inzetten voor een gemeente waarin ondernemers volop de ruimte krijgen. Het midden- en klein bedrijf is dé banenmotor van onze gemeente.

Er zijn nog genoeg kansen om de gemeente Epe nog mooier te maken. Belangrijk is dat inwoners zich verbonden voelen met de gemeentelijke politiek. De gemeente is er voor haar inwoners. Ik vind het dan ook belangrijk dat de politiek in contact blijft met haar inwoners. Ik blijf dan ook graag in contact met u.

Heeft u vragen aan mij of wilt u graag iets met mij delen, neem dan gerust contact met mij op.