Agrarisch/Buitengebied

Ons buitengebied is uniek vanwege haar veelzijdigheid. De kwaliteit van het buitengebied en het behoud ervan gaat samen met agrarisch ondernemerschap en andere bedrijvigheid.

Het bewaken van de kracht van het platteland is voor de VVD essentieel. 

  •       Ons platteland biedt prachtige mogelijkheden voor het toerisme, de ruitersport, landgoed eigenaren, maar is geen       nationaal park.
  •       Eigenaren van natuurgebieden, particulieren en agrariërs hebben een gezamenlijk belang
  •       Reële mogelijkheden voor particulier wonen en kleinschalige horeca zonder dat dit ten koste gaat van mogelijkheden       voor agrarische ondernemers.
  •       Een agrariër moet in onze gemeente zijn brood kunnen blijven verdienen, dus innoveren en groeien.
  •       Geen gedwongen omvorming van landbouwgrond tot natuur.
  •       Het waterbeheer mag het belang van de agrarische sector niet schaden.