Blijverslening, liever niet

De gemeente is geen bank. Wij maken beleid en stimuleren alleen waar nodig.

© Pixabay

De VVD is altijd heel terughoudend geweest in het vertrekken van leningen waar de markt ook in kan voorzien. Een lening specifiek gericht op het verbouwen van woningen voor ouderen zien wij dan ook niet zitten. De zogeheten blijverslening vinden wij niet een taak van de gemeente. Er zijn al mogelijkheden om noodzakelijke voorzieningen te ondersteunen voor die mensen die het echt niet niet kunnen betalen en wat ons betreft blijft het daarbij.