Soms is permanent ook echt permanent

Permanente bewoning nee, maar niet tegen alle sociale kosten.

© Pixabay

Laten we duidelijk zijn: De VVD is tegen permanente bewoning van vakantiewoningen. Maar jaren lang hebben we dat verzaakt te handhaven. Nu handhaven we weer bovenmatig, dat is een andere discussie.

Wat de VVD betreft mogen mensen die we jaren willens en wetens hebben laten wonen in een vakantiewoning daar blijven wonen. De grillen van onze handhaving mogen hen niet treffen.