Minima worden niet gekort

Wij tornen niet aan het minima beleid. Dat is in Epe goed geregeld.

© Pixabay

In onze gemeente kennen we goede ondersteuning voor de inwoners die het minder hebben. We hebben meedoen regelingen voor kinderen, zodat ze kunnen sporten en lid kunnen zijn van een vereniging. We hebben bijzondere bijstand en bieden steun tot boven het sociale minimum. We mogen blij zijn dat we dat kunnen doen. Dit hoeft niet minder, maar ook niet meer.

Naast de gemeente zijn er ook veel maatschappelijke instellingen waar mensen geholpen worden en de stapeling van de steun vanuit de overheid in combinatie met de maatschappelijke betrokkenheid van onze inwoners maakt, dat wat de VVD betreft, er een gedegen vangnet is voor hen die het het hardst nodig hebben.