Stedendriehoek

De Stedendriehoek dient zich vooral te focussen op die zaken die BETER in regionaal samenwerkingsverband kunnen worden aangepakt dan lokaal.

Economische samenwerking JA, politieke samenwerking NEE


Voorbeelden zijn bereikbaarheid en infrastructuur, economische stimulering, arbeidsmarkt en re-integratiebeleid, samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers op diverse terreinen. De VVD is van mening dat de gemeente Epe hierbij een nog veel nadrukkelijkere rol kan spelen zodat onze lokale ondernemers, inwoners en scholen nog veel meer baat kunnen hebben bij deze samenwerking. 

Daarnaast werken verschillende gemeenten van de Stedendriehoek op ad-hoc basis samen op allerlei gebieden, zoals inkoop, afvalverwerking en nog veel andere verbandjes. Hier is de VVD minder gelukkig mee. We zijn van mening dat op deze gebieden wel degelijk samengewerkt kan en moet worden, maar wij zouden dat liever structureel, en niet ad-hoc, samen met een klein aantal partners willen regelen, die dezelfde problematiek hebben als de gemeente Epe. En dat is geen grote-stedenproblematiek, maar dorpen-problematiek. We denken dan aan Heerde en eventueel Hattem of Voorst. Op deze manier vormen deze gemeenten een sterk blok tussen Zwolle en Apeldoorn en kunnen wij gezamenlijk ook sterker en nadrukkelijker participeren binnen de Stedendriehoek. Hiermee zou wat ons betreft ook een einde komen aan het automatisme om steeds meer taken over te dragen aan Apeldoorn.