Vrijheid van onderwijs is een groot goed

Voor de VVD is het van wezenlijk belang dat ouders vrij zijn in hun keuze voor onderwijs. Ouders bepalen hoe zij hun kind willen laten opgroeien en welke normen en waarden worden meegegeven.

© Pixabay

De keuze voor onderwijs is een wezenlijk onderdeel van de opvoeding. In onze gemeente hebben wij de luxe van vele soorten onderwijs, gebaseerd op o.a. levensbeschouwing en religie. Daar zijn we trots op.

Landelijk is bepaald welke minimale lesstof gegeven moet worden en als gemeente hebben wij ons daar niet mee bezig te houden. Als bestuur hebben wij de taak een zo breed mogelijk aanbod te faciliteren en de beschikbaarheid van openbaar onderwijs te garanderen. Zonder invloed op de lesstof te hebben. Van het verplicht stellen van godsdienstles wil de VVD dan ook niets weten. Ook de verplichte deelname aan het schoolzwemmen zien wij als een discutabele ongevraagde belasting. Het zou vrij moeten zijn voor scholen daar aan deel te nemen, geen verplichting.

Keuzevrijheid voorop, voor zowel ouders als schoolbesturen.