Rood potlood niet meer van deze tijd

VVD Epe is van mening dat de rode potloden zoals deze gebruikt dienen te worden volgens de KIESwet sinds 1922 niet meer van deze tijd is.

© Pixabay

De rode potloden zijn stigmatiserend voor eenieder die zich niet verbonden voelt met ‘Links’. Daarom is de VVD Epe voornemens om voor te stellen dat vanaf 1-4 eenieder mag gaan stemmen met de kleur naar eigen keuze. #EpeAnders

(een beetje humor op zijn tijd)