Manon Tibben, Bert Halkers en Niels van den Berg


De fractie bestaat uit  drie raadsleden Manon Tibben Bert Halkers en Niels van den Berg.

Hun liberale koers voor Epe wordt gevormd door de vijf bekende kernwaarden. Te weten vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardiging.https://www.vvd.nl/liberalisme/

De fractie houdt wekelijks op maandagavond haar vergadering. U bent van harte welkom, ook als u geen lid bent van de VVD. We zijn Eper liberale volksvertegenwoordigers  en zijn er voor U. De koffie staat klaar.

Een email is een uitstekend middel om met de fractie in contact te komen

mdtibben@epe.nl