• Draagvlak is belangrijker dan beleid.

  © pixabay

  08 juli − Een zendmast mag wat de VVD betreft niet geplaatst worden in Schaveren zonder draagvlak van direct omwonenden. Lees verder

 • VVD Epe heeft een vernieuwd nieuw team

  © pixabay

  15 juni − De VVD in Epe heeft een wissel uitgevoerd in haar team! Plus extra versterking op de reservebank toegevoegd. Lees verder

 • Waarom lopen de emoties rond de vakantieparken zo hoog op?

  © Jan Willem Vos

  10 april − Niemand kan het ontgaan zijn, de discussie over de 245 commerciële verhuurplicht voor eigenaren voor tweede vakantiewoningen op onder meer de Vliegden en Beekhorst en de EenVandaag reportage erover in het bijzonder, blijft de gemoederen bezig houden. Tijd voor een normale feiten check. Waar gaat het over? Lees verder

 • Ook de VVD in Provinciale Staten is verbaasd over het bestemmingsplan buitengebied in Epe.

  02 april − Op 23 maart werd het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld door de gemeenteraad van Epe. In dit bestemmingsplan is opgenomen dat eigenaren van recreatiewoningen in het buitengebied van Epe verplicht worden om hun eigendom minstens 245 dagen per jaar te verhuren. Hier zijn door Statenlid Bastiaan Meerburg namens de VVD Gelderland Statenvragen over gesteld. Lees verder

 • De PvdA gaat vakantiewoningen onteigenen en Nieuwe Lijn gaat dat controleren

  © Jan Willem Vos

  24 maart − Het is de PvdA wethouder gelukt om in het bestemmingsplan buitengebied vast te leggen dat vakantiehuis eigenaren van de Vliegden en de Beekhorst, ¾ van het jaar hun huis moeten verhuren. En daarbij verheugt de Nieuwe Lijn wethouder zich op voorhand dat hij de mensen die er om vragen mag gaan aanpakken via de handhaving. Lees verder

 • Reclamebeleid: Je mag in Epe straks vooral niet zeggen wat je doet.

  © Jan Willem Vos

  23 maart − De gemeenteraad heeft op 23 maart een nieuw beleid vastgesteld over reclame en bewegwijzering in de openbare ruimte. Helaas worden daarbij weer een aantal onzinnige beperkingen aan de Eper organisaties opgelegd, die naar mijn mening volledig overbodig zijn. Lees verder

 • Vrijheid komt met verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid

  © pixabay

  04 maart − De verkiezingen in Nederland lijken er steeds meer om te gaan wat Den Haag de individuele burger te bieden heeft. Ik wil, ik wil, ik wil, gaat het alsmaar door. Maar wat is het resultaat van dat uitgangspunt? Lees verder

 • Achterkamertjes politiek past niet bij het bestemmingsplan buitengebied

  © Jan Willem Vos

  23 februari − Eens in de 10 jaar klopt de gemeente aan de deuren van haar inwoners en kondigt een ingewikkelde procedure aan; met een voor-ontwerp, een ontwerp, een voorstel Raad en dan een besluit. Alles wordt overhoop gehaald en iedereen in een bepaald gebied krijgt er mee te maken. Daarbij maakt het niet uit of er in zo’n gebied gewoond, gerecreëerd, gewerkt wordt of een combinatie van dit alles. Lees verder

 • Vragen blijven komen inzake het zwijnenkerende raster

  © Jan Willem Vos

  16 februari − De aanleg van het zwijnenkerend raster is een onderwerp dat regelmatig terug op de agenda komt. Afgelopen donderdag 09 februari 2017 heeft de Raad van Epe een petitie overhandigd gekregen van tal van organisaties die het zwijnenkerend raster verwijderd willen zien. Lees verder

 • Malik Azmani samen met de VVD Fractie in Epe

  © VVD Epe

  28 januari − Vandaag was Malik Azmani samen met de VVD Fractie in het centrum van Epe. Lees verder

 • 100% Wild toeristisch profiel, maar hoe zit het met de basis?

  © Jan Willem Vos

  26 januari − Vanavond bespraken wij het nieuwe toeristische profiel van Epe. Een wild plan, daar houden wij wel van. Vorig jaar was het de economische visie die voor ons lag. Binnen de economie van Epe verdient toerisme absoluut een aparte plaats en een eigen profiel. Hoewel er veel overeenkomsten zijn. Lees verder

 • Openbaar onderwijs is onmisbaar in Oene.

  © iStock

  11 december − Wie zelf kinderen op de basisschool heeft zitten weet hoe het zit. Een basisschool is meer dan een onderwijsinstituut, maar is een bron van verbinding binnen een gemeenschap het treffen op het schoolplein, deelnemen aan activiteiten en de steeds hoger mate van gevraagde betrokkenheid van ouders maakt dat een basisschool zorgt voor verbinding en contact. Lees verder

 • Algemene beschouwingen

  07 november − De tijd staat niet stil. Het college presenteerde ons alweer de 3e begroting voor deze collegeperiode. Een meerjarig sluitende begroting. Bovendien is er ruimte om te investeren, zowel in projecten als in structurele zaken. De tijd staat niet stil. Het college presenteerde ons alweer de 3e begroting voor deze collegeperiode. Een meerjarig sluitende begroting. Bovendien is er ruimte om te investeren, zowel in projecten als in structurele zaken. Lees verder

 • Zwijnen blijven in Epe voor verdeling zorgen, met of zonder hek.

  © Jan Willem Vos

  10 september − Het college bouwt voortvarend door aan het gewraakte zwijnenkerende raster. Wederom reden voor de VVD als grootste tegenstander van dit hele project de nodige kritische vragen te stellen. Want nog steeds zijn wij niet overtuigd van de nut en noodzaak van deze geldverspilling. Lees verder

 • Art. 39 vragen van de VVD

  © iStock

  27 juli − Reces of niet, De VVD stelt de nodige vragen over wat er gebeurt terwijl het college op vakantie is en de jongeren thuis zitten. Lees verder

 • Economische visie heeft geen aanvullend onderzoek nodig

  © iStock

  08 juli − Alleen de VVD in Epe stemde onvoorwaardelijk mee met de economisch visie en weigerde de aanvullende onderzoeken te steunen die in de toekomst mogelijk (startende) ondernemers verregaande beperkingen op kunnen leggen. Lees verder

 • In Epe is duurzaamheid alleen voor de Lucky few (die zelf niet te veel hebben)

  © iStock

  20 mei − Donderdag 26 mei besluiten wij als raad in Epe wie recht heeft op een gratis duurzaamheidslening en wie niet. In Epe willen we namelijk duurzaam worden, maar wel onder bijzondere voorwaarden. Lees verder

 • Politieke fratsen aan de Heerderweg!?

  © Jan Willem Vos

  24 april − ''Als Rutte en Wilders volgend jaar winnen, dan verliest Nederland", zei Klaver afgelopen zaterdag 23 april tegen circa 1.500 partijgenoten van GroenLinks in Amersfoort. ''Dan wint een politiek die tegenstellingen aanwakkert, het van een politiek die verbinding zoekt." Lees verder

 • Regio Stedendriehoek, een ondoorzichtige opstap naar een gemeentelijke fusie.

  © pixabay

  18 februari − Wil onze gemeente zelfstandig blijven voorbestaan dan zullen we moeten samenwerken, maar de drang naar samenwerken met Apeldoorn van dit college lijkt juist het voortbestaan van gemeente Epe te bedreigen. Lees verder

 • Kievitsveld; economie en natuur gaan hand in hand samen

  © Jan Willem Vos

  22 januari − Het Kievitsveld is een prachtig gebied waar natuur en recreatie samen gaan. Het zijn ook twee functies die elkaar wel eens kunnen bijten. Heldere spelregels zijn noodzakelijk. Die transparantie is noodzakelijk voor de omwonenden en de ondernemers. Lees verder