VVD samen met CDA en Raad in de bres voor vakantiehuisjes en overige schrijnende gevallen.

Sinds 2006 houdt de VVD de ontwikkelingen rond recreatiewoningen zeer actief bij. Verplichte verhuur van je recreatiehuisje is wat ons betreft prima alleen als je dat zelf als eigenaar wil. Dat past immers bij ons toeristisch karakter. Maar verplichte verhuur via het bestemmingsplan bij individuele chalets die dat niet willen, niet. Dat vindt de rechter ook. Die had de gemeente al eens in 2008 en 2018 hiervoor ongenadig op de vingers getikt.

© Ellis de Vries

Mooie samenwerking levert een raadsbrede steun op voor oplossingen.

Afgelopen donderdag stond een deel van het bestemmingsplan buitengebied op de agenda. Een zeer belangrijk punt. De raad moest een aantal “lijken” in dit bestemmingsplan oplossen, die achtergelaten waren door twee vertrekkende wethouders Nieuwe Lijn. En die bij betrokken inwoners uit Vaassen en Epe natuurlijk onnodig veel stress en pijn opleverde. Een ondankbare taak overigens voor wethouder Aalbers.  Maar de oplossingen bood de raad.


Daarnaast moest de raad uitvoering geven aan de opdracht van de rechters uit 2008 en 2018 om vakantiehuisjes te bestemmen als tweede woning. Daar ging het debat vooral om.


waar ging het over donderdag 27 januari 2022?

 

De vakantiehuisjes, houten chalets met name, konden in aanmerking komen als tweede woning, waardoor de eigenaar zelf kan bepalen of hij zijn houten chalet wil verhuren. Alleen het college onder leiding van wethouder Jan Aalbers van GroenLinks was een aantal huisjes vergeten toe te voegen aan het bestemmingsplan. Die er wel voor in aanmerking kwamen. Het CDA en wij als VVD wilden dit punt wel opgehelderd hebben. Helaas zagen de ambtenaren er geen heil in, dus bleven we steken op een onvolledige lijst van huisjes. Dat tart elk gevoel van rechtvaardigheid. Dus samen met het CDA gingen we als VVD met steun van alle fractievoorzitters op zoek naar een oplossing. We begonnen bij een externe specialistische advocaat.


Nog geen 24 uur, na het teleurstellende advies van de ambtenaren, bood de wethouder een oplossing. In plaats van per individueel huisje de aanduiding ‘tweede woning’ vast te stellen, werd het complete park Hertenkamp en Remboe Village gebracht onder de noemer ‘tweede woning’. Op die manier kan je geen huisje missen. En kan elke eigenaar zelf bepalen of ze het houten vakantiewoning/chalet wil verhuren of niet. Die oplossing is in een amendement gezet en door alle partijen aanvaard. 

 

Iedereen blij natuurlijk. Alleen de weg naar deze oplossing was omgeven met onnodige mist. De oplossing werd namelijk gepresenteerd in een niet openbare technische sessie een dag nadat dezelfde ambtenaren geen oplossing hadden. Dit gedrag vindt de VVD niet het toonbeeld van fatsoen, eerlijkheid en van de wil om in alle openbaarheid verantwoordelijkheid af te leggen. Van dit ontwijkende gedrag willen we juist af!

 

Helaas kon de wethouder namens het college geen garanties bieden dat we nog ergens chalets, vakantiehuisjes over het hoofd hebben gezien. Dus aanvaarde de raad met massale steun een VVD motie die dat probleem oplost. Als ook de motie van het CDA die een nieuwe kijk op dit bedrijfsmatige verhuur via bestemmingsplannen in de toekomst wil.

 

Ik kijk persoonlijk terug op een goed resultaat dat breed gedragen wordt door de raad. De VVD heeft hier altijd sinds 2006 aandacht op gevestigd, ik heb daar 14 jaar actief, consequent en duidelijk mijn steentje aan bijgedragen.


Simpelweg omdat het mijn taak als VVD raadslid is om wat krom is, de ander te overtuigen dat er recht(s)e socialere alternatieven zijn.


Ellis de Vries