Verkiezingsprogramma VVD Epe 2018 - 2022 Lokaal Anders

Tot 21 maart 2018 zullen de lokale politici in gemeente weer hun best doen van zich te laten horen. Het is namelijk weer de tijd van de gemeenteraad verkiezingen. Er staat ons een roerige tijd van gratis ballonen en pepermuntjes te wachten.

Maar wat juist nu het onderwerp van deze campagne moet zijn is dat niet alleen de politici van zich laten horen, maar ook de inwoners van gemeente Epe wat te zeggen hebben. Dat heeft u ons de afgelopen jaren wel duidelijk gemaakt. Een desastreus verkeersplan in Vaassen, een zinloos raster tegen wilde zwijnen in Epe, een volledige kaalslag aan de Heerderweg of vliegtuigen die onze rust dreigen te verstoren. U heeft van zich laten horen en dat waarderen wij. Dank u daarvoor.

Onze gemeente is van ons allemaal en als fractie van de VVD zetten wij ons al jaren lokaal in voor uw belang.

  • Zo pleiten wij voor minder regels en bemoeienis van de gemeente, omdat u zelf heel goed weet wat goed is voor u, uw gezin en uw omgeving.
  • Wij pleiten voor minder verspilling van overheidsgeld, zoals het tegen beter weten in plaatsen van een zinloos raster in de bossen van Epe.
  • Wij hebben ons, na uw appél, hard gemaakt voor behoud van meer bomen langs de Heerderweg.
  • En nu werken wij samen met u aan het voorkomen of beperken van de overlast van vliegtuigen uit Lelystad. Dit door gebruik te maken van onze directe contacten in de Tweede kamer en Regering. Waarbij wij niet schromen lokaal een ander standpunt in te nemen.

Het mooie is dat we tegenwoordig zoveel samen met u doen. U heeft de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat u graag meepraat en meedenkt. Dat u dat constructief en met ongelofelijk veel kennis en toewijding doet. En dat uw inbreng niet meer alleen waardevol is als het om de lantaarnpaal in uw eigen straat gaat, maar ook als het gaat om zaken die de hele gemeente aangaan. U wilt serieus genomen worden.

Die beweging, die verandering wil ik met de VVD-fractie de komende vier jaar doorzetten. Serieus luisteren naar uw mening, naar uw kennis en naar uw oplossingen. Zo komen wij gezamenlijk tot de beste besluiten voor onze gemeente. Want graag steunen wij u met onze volledige inzet als het gaat om:

  • Meer vrijheid zelf te beslissen over uitbreiding of vestiging van uw bedrijf,
  • Zelf beslissen hoe uw nieuw te bouwen huis eruit komt te zien,
  • Woningen bouwen waar jongeren echt iets aan hebben,
  • Extra inzet van BOA’s realiseren om uw veiligheid te waarborgen,
  • Openbaar basisonderwijs in al onze dorpen beschikbaar houden,

En als het gaat om uw mening, naar u luisteren vóórdat we plannen maken.

Steun ons om meer mogelijk te maken en het lokaal echt anders te gaan doen.