Lelystad, langzaam een andere windrichting

Er lijkt wat te gebeuren in Den Haag. Waar tot voor kort de opening van Lelystad in april 2019 het enige zekere was en de rest van het land in het onzekere werd gelaten over de overlast, definitieve routes en milieu effecten, lijkt de opening van Lelystad nu ook tot de onzekerheden te behoren. Dit is de conclusie naar aanleiding van het debat gisteren in de Tweede Kamer.

© Pixabay

Laten we duidelijk zijn, het standpunt van de VVD in Epe is nog steeds dat eerst alles duidelijk moet zijn en het luchtruim heringedeeld moet zijn alvorens vliegveld Lelystad open kan.

Ook pleiten wij voor veel betere inspraak na herindeling van het luchtruim. Inspraak van alle belanghebbenden over de te kiezen vliegroutes.

Het blijft voor ons en vele andere lokale en provinciale VVD afdelingen niet te begrijpen hoe er op basis van zoveel onduidelijkheid en geschaad publiek vertrouwen toch nog een dreigende opening zonder herindeling van het luchtruim kan bestaan.

Wij bepleiten dat het voor de nieuwe minister een uitgelezen kans is fouten uit het verleden te herstellen, vertrouwen terug te winnen en een nieuw besluit te nemen op basis van begrip, transparantie en inspraak.

Gelukkig is er nu beweging in Den Haag. Nog niet wat we wensen, maar de erkenning voor de fouten is er en dat er eerst duidelijkheid moet zijn over in ieder geval de MER wordt nu door de meerderheid, inclusief de minister, onderschreven. Ook is de opening van het vliegveld op 1 april 2019 niet meer het hoogste doel, enkel nog het streven.

Het lijkt erop dat men in Den Haag nu kiest voor een stap-voor-stap behandeling. Eerst een heldere MER dan besluiten over voortzetting van opening of niet.

Wij blijven ons inzetten via onze wegen vliegveld Lelystad niet te openen alvorens alles duidelijk is en het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Verenigd met vele andere lokale VVD afdelingen zijn we bijna dagelijks in overleg met onze vertegenwoordigers in Den Haag, met als doel de gevoelens die hier leven over te brengen en aan te sturen op een ander standpunt. Daar lijkt nu voorzichtig gehoor aan gegeven te worden.

Wij blijven ons inzetten, blijf ons voeden met alle informatie die u heeft.