Zodra het over bomen gaat staat iedereen in Epe op scherp

Een onderwerp als “Aanpassing BomenLijst” op de raadsagenda van Epe kan steevast rekenen op veel emotie en dynamiek. We hebben immers wat met het thema ‘bomen’.

Ons mooi Epe heeft tijdens de commissie vergadering haar zorg met ons gedeeld. Is het nu wel zo verstandig dat we geen vergunning meer eisen als 1000m2 aaneengesloten bosperceel gekapt moet worden? Betekent dat geen vernietiging van prachtige bospercelen?

Een zeer terechte vraag. Die ook goed beantwoord kan worden. Door de wetswijziging van de Boswet in de Wet natuurbescherming regelt de provincie deze kapmogelijkheden. Het gaat hierom de kap van productiebos en het bosbeheer daarvan. De bevoegdheden van de provincie gaan veel verder dan die van de gemeente. En waarom zou je een extra vergunning vragen, met alle administratieve rompslomp erom heen, als de gemeente er niets mee doet? Dat is overbodig.

Kortom die vergunningplicht kan uit onze APV. Het is onnodig om dubbel werk te doen.

Maar het is campagnetijd. Dus lagen er twee moties op tafel. Een van CDA en D66 en een van GroenLinks en PvdA. En die moties waren vreemd. Die moties gingen niet over de wijziging van de APV maar over het bomenbeleidsplan. Alleen het bomenbeleidsplan stond niet op de agenda om te worden besproken.

Het CDA en D66 zagen tijdig in dat hun motie veel te vroeg was ingediend. Zij wachten op het  nieuwe bomenbeleidsplan. Alleen de PvdA en GroenLinks hebben haast. Ze willen nu niet wachten, ze willen, zoals de fractievoorzitter van GL aangaf, over hun graf heen regeren. Kortom we gaan vlak voor de verkiezingen een discussie krijgen over een motie die richting moet geven aan een nieuw bomenbeleidsplan dat nog niet bestaat, en zelfs nog niet besproken is met onze inwoners. Heel bijzonder.

Dit is niet de houding waar de overige partijen veel waardering voor konden opbrengen gisteravond.

Ik vind dat het nieuwe bomenbeleidsplan, nadat de wetgevende kaders duidelijk zijn, eerst in concept uitgelegd en besproken moet worden met onze inwoners. Maak nu eens werk met het vinden van draagvlak voor de besluiten die je neemt. De Raad is pas veel later aan zet.

Kennelijk hebben GroenLinks en PvdA geen enkel vertrouwen in het vooraf betrekken van onze inwoners bij nieuw beleid.