Niet financieren maar doelmatig subsidiëren

Voor 2018 en 2019 is begin deze maand het subsidieprogramma sociale agenda bekend gemaakt. Binnen de gemeente Epe wordt jaarlijks ruim 4 miljoen euro aan subsidies uitgegeven. Buiten een aantal kleine bedragen die uitgekeerd worden aan bijvoorbeeld sportverenigingen, evenementen, lokale zorginstellingen etcetera, zijn er een aantal bedragen die er uit springen. Aangezien 4 miljoen euro op jaarbasis een groot bedrag is, wil ik u als inwoner van onze gemeente graag middels deze blog informeren voor wat betreft het subsidieprogramma.

© pixabay

Als VVD zijn wij groot voorstander van het tijdelijk subsidiëren, zodat evenementen, organisaties, verenigingen etcetera hun goede initiatieven in de praktijk kunnen brengen. Echter zijn wij ook van mening dat deze stichtingen/organisaties na verloop van tijd zichzelf moeten kunnen redden, zonder subsidiëring vanuit de gemeente.

Uiteraard is het erg belangrijk dat de gemeente verschillende zaken blijft ondersteunen die een toevoeging voor onze gemeente zijn, maar zichzelf (nog) niet kunnen redden. Hier moeten echter wel duidelijke ideeën van tevoren over zijn voor wat betreft het financieel sluitend maken van de begroting van deze evenementen, organisaties en stichtingen.

Momenteel zien wij dat er een aantal subsidies uitspringen, en via deze weg wil ik er toch even een tweetal belichten, aangezien deze mij bij het lezen van dit subsidieprogramma direct opvielen.

Wist u bijvoorbeeld dat de sport- en dorpscentra de Koekoek / De Wieken bijna 1 miljoen euro op jaarbasis aan subsidies ontvangt vanuit de gemeente wat grotendeels gebruikt wordt voor het financieel sluitend maken van de begroting.

Een andere organisatie die er uitspringt aan totaal verkregen subsidie zijn de stichting Koppel en de SWOE (Stichting Welzijn Ouderen Epe) die samen in totaal €480.000,- aan subsidie mogen ontvangen op jaarbasis van de gemeente Epe. Deze organisaties worden echter ondersteund door de gemeente Epe om inwoners die zorg en hulp nodig hebben te helpen. Dit zien wij als doelmatig subsidiëren waar wij uiteraard groot voorstander van zijn.

Wij als VVD Epe zijn dan ook van mening dat het huidige subsidieprogramma zoals dat er nu ligt spoedig herzien moet worden. In deze blog benoem ik een tweetal “grote” subsidieontvangers, echter zijn er uiteraard naast deze twee nog een groot aantal kleinere subsidies die verstrekt worden. Zoals aangegeven gaat dit om een bedrag van ruim 4 miljoen euro. Binnen dit subsidieprogramma zou er volgens ons nog een grote slag te maken moeten zijn waardoor er op de verstrekte subsidies nog zeker een slag te maken is. Wij vinden dan ook dat het subsidieprogramma herzien dient te worden met als uitgangspunt: Niet langer meer financieren, maar doelmatig subsidiëren.