VVD-fracties: "De Veluwe verdient geen laagvliegroutes."

Het volgende bericht hebben wij met vijf andere VVD-fracties vandaag als persbericht verzonden:

© Pixabay

Al maanden lopen de gemoederen hoog op inzake de opening van Vliegveld Lelystad en de daarmee gemoeide vertrek- en aanvliegroutes. Deze routes gaan onder andere op geringe hoogte over of vlak langs vele kernen op de Veluwe. Veel van de lokale VVD-fracties in de getroffen gemeentes komen op voor de belangen van inwoners en ondernemers. Belangen die kunnen verschillen van de nationale belangen van hun partijgenoten in Den Haag.


Wij, lokale fracties van de VVD op de Veluwe, dringen aan op uitstel van de opening van Vliegveld Lelystad. Uitstel totdat aan alle randvoorwaarden en informatie vergaring is voldaan om een goed besluit te nemen. Een besluit waarbij ook de belangen van de inwoners van Oost-Nederland maximaal zijn behartigd en beschermd.

 

Als verenigde VVD-fracties van de Veluwe maken wij ons er hard voor om de Veluwe leefbaar en aantrekkelijk te houden voor onze inwoners, ondernemers en toeristen. Wij zijn voor de ontwikkeling van Vliegveld Lelystad. Voor de gehele regio verhoogt vliegveld Lelystad de economische kansen en mobiliteit van de inwoners. Maar dit kan pas als er een volledige en betrouwbare milieueffectrapportage is en nadat het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Herindelen is namelijk volgens luchtverkeersleiding Nederland geen garantie dat de laagvliegroutes in de toekomst hoger kunnen. De VVD-Fracties van de Veluwe pleiten dat, pas als alle feiten bekend zijn en de laagvliegroutes daadwerkelijk omhoog gaan, er een nieuw en breed gedragen besluit over de opening en ontwikkeling van Vliegveld Lelystad genomen kan worden.

 

Wat is het bezwaar dat er boven de Veluwe laag gevlogen gaat worden? Drie belangrijke argumenten: 

 

1.   Geluidsoverlast

Ten eerste is er het geluid en dan natuurlijk de overlast die dat geeft. De Veluwe is een rustige omgeving met relatief weinig geluid en verkeer. Een laag overvliegend vliegtuig heeft hier een grote impact op de totale geluidsbeleving, hoewel misschien binnen de normen is de toename relatief wel enorm en de impact daarmee groot voor een regio die veel verdient aan toerisme en recreatie. Juist toeristen uit de drukke Randstad komen naar de Veluwe voor rust en ruimte. Naast het ongemak voor de inwoners wordt er dus ook gevreesd voor een negatief economisch effect voor de grote toeristische sector. 

 

2.   Veiligheid

Als tweede geldt de veiligheid. Laagvliegen brengt grotere risico’s met zich mee. Een motorstoring of een botsing met een vogel of ander laagvliegend object heeft dus snel desastreuze gevolgen. Er is weinig ruimte om te kunnen compenseren. Omkeren is snel geen optie meer. Er zal in het beste geval een noodlanding gemaakt moeten worden in bewoond gebied en in het ergste geval een crash met volle tank kerosine.

 

3.   Milieu

Als derde argument geldt het milieu. Langdurig laagvliegen kost veel meer brandstof dan hoog vliegen. Meer verbruik en ook nog op een lagere hoogte heeft een extra negatief effect op de uitstoot van fijnstof en CO2. Een extra belasting voor het milieu.

 

Daarnaast is er veel kritiek en onbegrip over de gang van zaken uit het verleden. Er is jaren enkel gesproken over de geluidscontour in Flevoland met een paar kleine uitlopers buiten die provincie. Pas in juni vorig jaar werd bekend hoe de vertrek- en aanvliegroutes eruit zouden komen te zien buiten deze contour. Dat deze vliegroutes tientallen kilometers lang laag zouden blijven was voor veel gemeenten een enorme schok, des temeer omdat die gemeenten zelf nooit bij enig overleg waren betrokken.

 

De gemeenten, nu geconfronteerd met laagvliegende vliegtuigen, hebben nooit zelfstandig direct deel mogen nemen aan enig overleg. Dat Schiphol ging uitbreiden via Vliegveld Lelystad is geen nieuws, toch is er jaren niets gedaan aan het herindelen van het luchtruim. Juist deze herindeling is nodig om de overlast tot een minimum te beperken. Zaken die allemaal al opgelost hadden kunnen worden, maar jaren vertraging hebben opgelopen. Wij gaan er dan ook vanuit dat de nieuwe minister voor zorgvuldigheid kiest boven snelheid. 

 

Namens (van noord naar zuid),

 

Rick van Velthuysen    -        VVD Elburg

Henk Kemp                -        VVD Oldebroek

Gina Guldenaar          -        VVD Hattem

Beerd Volkers             -        VVD Heerde

Ruud Jager.                 -        VVD Epe

Ruud Kooij                 -        VVD - Liberaal 2000 Voorst