Solarpark Emst, geweldig initiatief, maar het kan anders!

Afgelopen zaterdag vernam ik met grote interesse het nieuws dat in de Stentor stond voor wat betreft een nieuw te plaatsen solarpark aan de Pollenseveenweg in Emst. In 2013 is er door Pfixx Solar een initiatiefvoorstel gedaan om op de voormalige vuilstortplaats in Emst een solarpark op te bouwen, op het terrein van 3,5 hectare zullen rond de 6.800 zonnepanelen gebouwd worden die in totaal circa 2 megawatt aan stroom kunnen genereren. Uiteraard een fantastisch idee met het oog op de duurzaamheid binnen onze gemeente.

2 megawatt is een gigantische hoeveelheid stroom dat er gegenereerd kan worden, en wij zijn dan ook erg trots dat onze gemeente de ruimte en mogelijkheid heeft om op deze manier mee te kunnen werken aan het opwekken van duurzame stroom.


Initiatiefnemer Pfixx Solar zal alle kosten die dit met zich meebrengt op zich nemen, dat wil zeggen het plaatsen van de panelen uiteraard, maar ook de onderzoekskosten, bestemmingsplankosten etcetera. uiteraard erg goed dat er een initiatiefnemer is die alle kosten op zich wil nemen en duurzaam wil investeren.


Momenteel is het idee om de grond waar dit solarpark op zal moeten komen te staan te verhuren aan Pfixx Solar, waarna Pfixx de opgewekte energie rechtstreeks zal doorleveren aan de bekende energieleveranciers.


Hierin zit ons pijnpunt met betrekking tot dit initiatief, dit betekent namelijk dat er enkel een stuk huur van de grond naar de gemeente toe gaat en de inwoners rondom dit solarpark geen voordeel hebben aan dit initiatief. Wij vinden het dan ook zonde dat onze inwoners bij dit initiatief niet de mogelijkheid hebben om mede te investeren en hierdoor ook niet kunnen meeprofiteren van een geweldig stuk duurzame energie.


Stroom die opgewekt binnen de postcode waar u woont, of daaraangrenzende postcodes mogen namelijk beschouwd worden als zelfopgewekte stroom, mits u (gedeeltelijk) eigenaar bent van het zonnepark, dit wordt ook wel de “postcoderoos” genoemd. Heel Epe, een groot deel van Vaassen en Gortel vallen binnen deze roos, ook de dorpen Vierhouten, ‘t Harde en Nunspeet die buiten onze gemeente vallen, vallen hier binnen.


Het nieuw aan te leggen solarpark zal ongeveer 570 huishoudens van stroom kunnen voorzien. Gezien de grootte van de postcoderoos, ben ik er van overtuigd dat we 570 huishoudens zouden moeten kunnen vinden die gezamenlijk zouden willen investeren in het solarpark. Er zijn namelijk voldoende huishoudens die niet thuis de mogelijkheid hebben om zonnecellen te plaatsen, waaronder ik zelf, aangezien ik zelf in een appartement woon. Hierdoor zouden onze lokale inwoners dus mee moeten kunnen profiteren van duurzame energie, met als gevolg een schonere manier van elektra opwekken en een lagere energierekening.


Tevens zien wij in het betrekken van onze inwoners ook een hele mooie mogelijkheid tot verbinding onderling en om duurzame energie tastbaar te maken. Dit doordat er overleg gepleegd dient te worden onderling, er een gemeenschappelijk doel en idee is om duurzame energie op te wekken en onze inwoners actief een mogelijkheid te bieden om in duurzame energie te gaan investeren.


Kortom, milieutechnisch een super idee om in Emst een solarpark te plaatsen, echter een gigantische gemiste kans door onze inwoners hier niet bij te betrekken. In dit plan wordt er door de gemeente huur ontvangen, waarna Pfixx de winst ontvangt als gevolg van het leveren van de zonne-energie naar de energiemaatschappijen.