Uitstel vliegveld Lelystad, VVD Epe is verheugd.

Nog geen twee dagen geleden is de VVD in Epe bezocht door VVD-kamerlid Remco Dijkstra. Dit naar aanleiding van het ongenoegen dat wij met vijf andere de lokale VVD-fracties hadden geuit over de opening van vliegveld Lelystad. Begrijpelijk dat wij nu verheugd zijn met het nieuws van uitstel inzake de besluitvorming over vliegveld Lelystad.

Wij hebben er in dat gesprek, waar Oener Belang ook aan deelnam en een grote bijdrage had, met Dijkstra wederom op aangedrongen dat er pas een goed besluit genomen kan worden wanneer allereerst het luchtruim heringedeeld zou worden. Deze boodschap verkondigden wij al maanden binnen de VVD. Aanvankelijk was, vanaf de eerste besluitvorming inzake vliegveld Lelystad, dit ook altijd het uitgangspunt geweest. Wij begrijpen dan ook de nu geuite bezwaren niet, dat uitstel zou wijzen op een onbetrouwbare Overheid. Wat ons betreft is er goed naar ons geluisterd en wordt er nu betrouwbaar gehandeld. Zorgvuldigheid voor snelheid, zoals kamerlid Dijkstra maandag ook zei. 

 

Geen van de lokale VVD-fracties is tegen vliegveld Lelystad, want wij zien wel degelijk de voordelen van een regionaal vliegveld. Ook het feit dat Schiphol niet onbeperkt kan groeien en de rest van Nederland deze last ook gedeeltelijk moet opvangen spreken wij niet tegen. Maar het feit dat acht jaar laksheid van twee staatsecretarissen leidde tot noodgedwongen laagvliegen over de Veluwe was wat ons betreft geen optie. Als de overheid betrouwbaar wil zijn naar Schiphol, dan evenzo naar de Veluwe en dat geluid heeft nu gewonnen.

 

Laten we duidelijk zijn, herindeling is nog geen randvoorwaarde en wij zullen ons als lokale afdeling hard blijven maken om gedurende deze periode van uitstel te gaan herindelen, net zoals de wens om een complete en sluitende milieueffectrapportage, onderdeel te laten worden van de randvoorwaarden. Volgens ons kun je niet besluiten over vliegveld Lelystad als je niet weet hoe vliegtuigen na herindeling van het luchtruim gaan vliegen. Pas als zeker is dat dat hoog genoeg zal zijn, om de rust op de Veluwe niet aan te tasten, kan de Veluwe daarmee instemmen.

 

Lokale VVD-fracties krijgen vaak het verwijt dat ze handelen naar de wensen van Politiek Den Haag, vandaag is maar weer eens te meer duidelijk geworden wat de invloed van de lokale politieke afdelingen kan zijn en hoe wij, door op te komen voor lokale belangen, vorm kunnen geven aan landelijk beleid op een lokaal niveau dichtbij u.