Asielprocedure buiten de macht van het gemeentebestuur

De lokale VVD-factie van de gemeenteraad in Epe is zich bewust van de maatschappelijke onrust die is ontstaan naar aanleiding van de dreigende terugzending van de Pakistaanse familie Israël naar Polen, waar zij volgens het landelijk beleid hun asielprocedure voor verblijf in de EU moeten opstarten in plaats van in Nederland.

Wij willen benadrukken dat wij het vanuit menselijk oogpunt gezien zeer betreuren dat het voor deze familie niet mogelijk is om hun asielprocedure in Nederland te doorlopen. Het is begrijpelijk en hartverwarmend dat zeer veel mensen en organisaties in Epe zich het lot van deze familie aantrekken en dat zij alles in het werk stellen om deze familie te helpen. 


Bij de uitvoering van het beleid rondom asielprocedures en uitzettingen heeft een gemeente, en dus ook een gemeenteraad, echter geen rol. Dit ligt volledig bij het Rijk. 


Ondanks het feit dat de gemeente in dergelijke situaties geen rol speelt en ook geen bevoegdheden heeft, heeft de burgemeester van Epe zich sterk gemaakt voor deze familie bij de Staatssecretaris en bij de Dienst Terugkeer & Vertrek. Bovendien heeft hij contact opgenomen met het Internationale Rode Kruis en verzocht om het gezin in Polen op te vangen en erop toe te zien dat zij een correcte behandeling krijgen wanneer zij in Polen een asielaanvraag gaan doen. Wij waarderen deze acties van de burgemeester enorm.


De realiteit is dat wij dat als lokale gemeenraadsfractie hierin verder geen rol kunnen spelen.