Vereniging Roda bungelt nog steeds door het passieve college

Wist u dat wij binnen de gemeente een politiehonden trainingsfaciliteit hebben? Aan de Langeweg traint RODA sinds 1972 met name de beveiligingshonden. Gemeente Epe verhuurt de grond aan deze vereniging.

© Pixabay

Honden zijn onmisbare helpers van de politie. De politie kan niet elke hond voor deze belangrijke taak gebruiken. De honden worden eerst streng geselecteerd en daarna jarenlang getraind door zeer betrokken en deskundige vrijwilligers. De honden worden ingezet bij:


  • opsporing bij inbraak in grote gebouwen;
  • assistentie bij ordehandhaving en aanhouding;
  • ondersteuning ME-optredens;
  • inbeslagname huisdieren;
  • shows en demonstraties.


Het is een belangrijke ondersteuning.

Binnen onze gemeente trainen een aantal van onze inwoners jaren lang met ziel en zaligheid deze honden voor deze belangrijke taak. Met veel enthousiasme zijn ze bezig om de honden klaar te stomen voor de belangrijke publieke taak. 


Door tal van verscherpende regelgeving en handhavingsverzoeken verdween het clubhuis en de verlichting. Dit is wel een aderlating gebleken voor RODA op het terrein van de Woesterberg. Hun trainingsuren werden overdag beduidend minder. Een aardige buur biedt hen weliswaar een opbergruimte voor de pakken. Maar al met al is dit een weinig ideale situatie.


Als je de grond al 46 jaar verhuurt, dan kan je als gemeente niet net doen alsof je geen maatschappelijke taak hebt. Samen met het bestuur actief zoeken naar oplossingen is wel het minste wat je kan doen als wethouder. Alleen de aanwezige ambtelijke steun is onvoldoende. Op 31 januari 2014 (!) heeft Wethouder Van Nuijs van de PvdA met het bestuur gesproken hierover, maar die gesprekken hebben nog steeds niet tot een concrete oplossing geleid.


Het voeren van gesprekken zonder echte duidelijkheid te bieden aan de betrokken leden van deze vereniging is op pad gaan zonder richting. Dat leidt ontegenzeggelijk tot een grillige koers en niet tot samenwerking. Roda heeft na al die jaren van praten met de gemeente nog steeds geen zicht op een definitieve oplossing. Vrijwilligers, de olie binnen de vereniging, haken af. Dit is niet het gemeentebestuur dat de VVD in Epe wil terug zien. Een beetje passief op de winkel passen is namelijk niet van deze tijd.

 

Zijn er uitdagingen, dan vind ik dat je samen met de verenigingen op zoek gaat naar concrete oplossingen. Je wacht niet berustend jaren lang totdat iedereen “een ons weegt”. Dat heeft niets met het opkomen voor het belang van de verenigingen te maken.