Op naar 5 zetels voor #EpeAnders

Normaal gesproken gaan onze blogs vooral uit van onze eigen ideeën, kracht en motivatie. Echter, we ontkomen er niet aan om af en toe te reflecteren op onze omgeving en collega-partijen. Met de verkiezingen nu zeer nabij wil ik ook toch graag van deze gelegenheid gebruik maken om nog eens extra aan te geven waarom er toch vooral op ons gestemd zou moeten worden.

Zoals wellicht al bekend / gezien in onze andere blogs, wij willen graag een bestuursverandering zien in onze gemeente, #EpeAnders. Momenteel staat het bestuur behoorlijk ver van de inwoners en is onvoldoende meebewogen met de behoefte van inwoners voor meer inspraak, vooral aan het begin van belangrijke procedures.


De afgelopen 10 jaar heeft de VVD in Epe in de oppositie gezeten en vanuit die rol tevergeefs geprobeerd om hier de noodzakelijke verandering in aan te brengen. In mijn stellige overtuiging gaat er pas wat gebeuren als de VVD de grootste partij in Epe wordt in plaats van NieuweLijn. NieuweLijn dankt haar bestaan immers aan het in stand houden van ontevredenheid in het dorp Vaassen en het zich afzetten tegen dat wat er gebeurt in het dorp Epe. Een belangrijk aspect daarbij is het toejuichen van lokale initiatieven voor nieuwe partijen.


Zagen we de afgelopen 4 jaar al ‘Gemeentebelangen’ functioneren als de bedrijfspoedel van NieuweLijn. Maar al te graag ziet NieuweLijn ook de ‘Dorpspartij’ in een volgende Raadsperiode. Dit verzwakt immers de positie van o.a. de VVD in de Raad van Epe. Hoewel het natuurlijk eenieder democratisch recht is om een nieuwe partij op te starten zien we de meerwaarde van opnieuw een splinterpartij in de Raad totaal niet. Verandering kan alleen ontstaan vanuit kracht, kwaliteit en motivatie. Drie kernwaarden die bij uitstek vertegenwoordigd worden door de mensen op onze kandidatenlijst.


Verandering van bestuur in Epe naar een meer open, op de inwoners gerichte, en dienstbaardere politiek is gebaat bij een VVD die doorgroeit naar de grootste partij van onze gemeente met 5 zetels. Niet door partijen die slechts 1 of 2 zetels inbrengen.


Daarom, stem op 21 Maart VVD, Lijst 2 #EpeAnders.