Een onverwacht tekort van 7 ton ! op de inrichting Centrumplan Vaassen

De VVD heeft vragen over hoe een tekort van minstens €700.000 kan ontstaan bij de ontwikkeling van het Centrumplan Vaassen. Er is nog geen schop in de grond geplaatst en we beginnen met een financiële aderlating.

Een onverwacht tekort van 700.000 euro op het Centrumplan Vaassen!

 

 

Het college heeft de Raad geïnformeerd over een tekort van minstens €700.000 op het bouwplanHerinrichting Centrumplan Vaassen. 

 

In de uitvoering van fase 1 van het Centrumplan Vaassen zijn een aantal onvoorziene risico’sontstaan met betrekking tot de bodemsanering en archeologiealdus het college. De extra kostendie deze risico’s met zich meebrengen worden vooralsnog gefinancierd uit het totaal door de raad beschikbare krediet voor het Centrumplan Vaassen. 

 

Vvd Fractie voorzitter Ruud Jager: “ Ik verbaas me er over dat de kosten voor eenbodemsanering en archeologie voor het college onverwacht kunnen zijnDat is niet meer van deze tijdlijkt meEr moet iets fout zijn gegaan in de voorbereiding van het planHet bedrag van 7 ton is forsdus  de VVD wil hier meer over weten. Hoe heeft dit kunnen ontstaan? Het is immers geld van de inwoners van de gemeente, dat zorgvuldig ingezet moet worden. “

 

Kortom; de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.