Is het heffen van toeristenbelasting voor de recreatie ondernemer, of een melkkoe voor de gemeente?

Wederom casht de gemeente met een verhoging van de toeristenbelasting €40.000 extra. Deze geldmachine is voor wat betreft de VVD aan revisie toe. Samen met de ondernemers komen tot een andere visie zou de insteek moeten zijn.

© pixabay.com

VVD Epe pleit in de raad voor ander beleid voor de Toeristenbelasting

 

We praten over Toeristenbelasting. Iets wat niet echt veel aandacht heeft en verdiend, het is absoluut geen sexy onderwerp. We betalen nu 95 cent en dit wordt 1 euro. Een verhoging van maar 5 cent. Het is legitiem om dit zo te door te voeren. We ontvangen nu ca. 750000 euro aan toeristenbelasting. Gaan we even rekenen dan zijn dit ca. 790.000 overnachtingen. De verhoging levert onze gemeente 40.000 euro jaarlijks extra op. Dat is mooi. 

Alleen de vraag die we ons kunnen stellen als raad is het volgende; Is de systematiek nog wel van deze tijd. Is er wel werkelijk geluisterd naar de achterban; de ondernemers. Ik heb 2 weken geleden een 25 tal recreatie ondernemers gevraagd of zij op de hoogte zijn van de plannen voor de verhoging. Ze wisten van de systematiek, maar NIET dat het op de politieke agenda stond. Das toch raar??

Terwijl tijdens de laatste commissie vergadering  te moeten horen dat onze wethouder in nauw contact zou staan met de sector……

Dat beeld krijg ik er dus niet van.


De opmerkingen waren oa. vanuit de recreatieondernemers en ik citeer;

1.    is voorgaande de werkwijze voor toekomstige samenwerking met deze sector cq. ondernemers in gemeente?

2.    wat is afgelopen jaar/jaren  opbrengst geweest, wat is ermee gedaan, wat waren resultaten;

3.    waarvoor loopt het College vooruit op beleidsintenties 2018-2022 en de benodigde financiering daarvan;

4.    waarom confronteert College de recreatie sector na donderdag met een besluit zonder voorafgaand haar e/o Platform Promotie Epe te polsen?

5.    wat is nu noodzaak van verhoging behalve 'dom'  indexeren?

6.    Waarom een toerist belasten als deze al royaal bijdraagt aan de middenstand van de gemeente Epe, de verhuurder wordt opgezadeld om deze onvriendelijke heffing te berekenen, namens de gemeente Epe te innen en af te dragen. Waarom niet, net als het gratis parkeren, de toerist hier in Epe niet te jennen met deze belasting. Epe zou moeten beseffen dat zonder onze toeristen driekwart van de winkeliers hun toko kunnen sluiten.

7.    Een behoorlijk verschil in tarieven! de afstand tussen ons en Apeldoorn tussen de 15 en 20 kilometer.

8.    Tevens het 6 BTW tarief wordt per januari 2019 ook verhoogd naar 9 % en verhoging toeristenbelasting = 2x verhoging !!

9.    Veel buitenlandse gasten/ uitleg-toerist-belasting-moeizame gesprekjes

10. Sommige gemeenten stoppen ermee met het heffen van de toeristenbelasting.

Enzovoort….

De VVD fractie vind het een kwalijke zaak dat deze opmerkingen niet zijn meegenomen in de afweging om zomaar de regeling uit de jaren 70 te verhogen. Dat hierover niet eens een gedegen gesprek wordt gevoerd, zodat er keihard gewerkt wordt over en weer aan draagvlak voor besluiten. Vergis u niet, de recreatie sector is van groot economisch belang in onze gemeente.

Ik zal u een rekenvoorbeeld geven van wat we nu werkelijk gaan beslissen: de omzetbelasting op recreëren gaat per 1 januari omhoog van 6 naar 9 %. Dit is van toepassing voor de hele verblijfsrecreatiesector. Dus voor mijn vakantie betaal ik nu een overnachting voor mijn gezin van 6 personen voor een vakantie van 2 weken voor 100 euro per nacht 1400 euro + 79,80 aan TB. Totaal 1479,80. In 2019 betaal ik dan ineens 1526 euro ofwel voor dezelfde vakantie betalen we ineens 46,20 extra.

En dit mij dus ons punt. Het lijkt onschuldig deze verhoging van de TB. Maar de effecten zijn breder, dan op het eerste oog lijkt.

Er moet dus een integrale oplossing  bedacht gaan worden met de sector. De concurrentie ligt op de loer, in de regio, bijvoorbeeld Apeldoorn betaal je 49 cent per nacht ofwel de HELFT minder, er zijn voldoende gemeenten die de belasting afschaffen en via andere wegen de gemeentekas op orde brengen, we hebben te maken met de Veluwe op 1 ontwikkeling versus de concurrentie van binnen- en buitenland. Laten we tijd investeren met de sector en de ondernemers om op een andere manier te gaan heffen….

De VVD fractie vraagt het college tot slot het volgende;

* Kunnen we als gastheer van onze mooie gemeente concrete plannen  ontwikkelen gezamenlijk met de sector en de middenstand van Epe zodat we aan het eind van dit jaar een ander model hebben dat op draagvlak van de ondernemers kan rekenen?

* Graag willen we werken aan een doelbelasting, dat is goed voor de transparantie.


De Raad zou hier veel meer aandacht voor moeten hebben. De toerist is namelijk te belangrijk voor onze gemeente. Je kan niet klakkeloos aannemen dat je jarenlang ongestraft de belastingdruk kunt verhogen. Een nieuwe visie samen met de ondernemers zou ontwikkeld moeten worden op korte termijn.