Als je een kapitein aan het roer nodig hebt, dan plaats je geen koffiejuffrouw.

Plus OV moest bijna wel zinken. Negen samenwerkende gemeenten wilden met ingang van 1 januari 2017 een regionaal solide, efficiënt, klantvriendelijk en duurzaam vervoerssysteem voor twee kwetsbare groepen. Namelijk voor leerlingen uit de jeugdzorg en WMO-cliënten. Die taak is niet waargemaakt. Een bestuurlijke blunder!

© pixabay.com

In plaats van de kapitein werd de koffiejuffrouw aan het roer gezet;

Plus OV moest bijna wel zinken.

Negen samenwerkende gemeenten wilden met ingang van 1 januari 2017 een regionaal solide, efficiënt, klantvriendelijk en duurzaam vervoerssysteem voor twee kwetsbare groepen. Voor de delicate groep van leerlingen uit de jeugdzorg en WMO-cliënten is goed vervoer een eerste vereiste om van A. naar B. te kunnen komen.

Wij hebben de taak omdat goed uit te laten voeren.

Dat is niet gebeurd, die taak is niet waargemaakt.

9 wethouders hebben het gewoon laten ontstaan. Nergens blijkt dat ze vanaf het begin aan het roer stonden. Sterker nog, ook dit college is 100% verantwoordelijk voor het aannemen van een directeur met een zeer geringe kennis en ervaring op het terrein van  het plannen van vervoer en de regie daarover. Kortom, degene die als boegbeeld had moeten functioneren als directeur bleek geen verstand te hebben van de “core-business” van deze vervoercentrale.

Als je een kapitein op de Titanic nodig hebt, dan zet je daar dan toch geen koffiejuffrouw op? Want dan weet je zeker dat je geen ijsschots nodig hebt, om het schip in extreem gevaar te brengen.

 9 wethouders stonden er bij en keken er naar. Op een gegeven moment viel het ook anderen op dat het schip niet vooruit te branden was en zijn taken liet liggen. Er zijn uiteindelijk deskundige hulptroepen ingeschakeld. Want laten we daar ook helder over zijn. Het is a-sociaal om het doelgroepenvervoer voor de zorg en voor de leerlingen zo te laten ontsporen, zoals het nu is ontspoord. Het tij moet gekeerd worden om 1 en ander weer vlot te krijgen.

Dat 9 wethouders de portemonnee hebben open getrokken, kon gelet op de chaos die ze zelf mede hebben veroorzaakt, niet anders. Dat we dit nu als Raad moeten accepteren doen we enkel in het belang van de jeugd en de cliënten. En daar zit voor de VVD wel een ernstig pijnpunt.

Eigen verantwoordelijkheid

Het collegebestuur van Epe draagt hier 100% verantwoordelijkheid voor. Ze zijn begonnen om iemand op een klus te zetten, die buitengewoon ongeschikt was vanwege zijn onervarenheid. Onervarenheid valt uit een curriculum vitae af te leiden, dat is geen verassing. En als het wel een verassing was, dan is het personeelsbeleid een schandalige 'farce'. Je hebt namelijk altijd competenties nodig voor een klus. Hoe is het mogelijk dat de belangen van kwetsbare doelgroepen zo te grabbel is gegooid? Had het college meteen een ervaringsdeskundige aan het roer gezet, dan had het college de kans op de onderschatting van de regietaak en het plannen van vervoer aanzienlijk kunnen verkleinen.

 De wethouder blijft daar verantwoordelijk voor dragen. En dat betekent dat men actief moet zijn en niet achterover in een fauteuil moet hangen om geld uit te geven. Alsof het een ‘PLUS O feestje’ is , met een aantal miljoenen in de knip. Het college moet het kritisch vermogen laten zien dat noodzakelijk is binnen deze niet functionerend gemeenschappelijke regeling. Ik verwacht van onze bestuurder en dat men kritisch is  en zich niet in slaap laat sussen. Een afwachtende passieve houding past volstrekt niet.

Laat ik glashelder zijn, ik verwacht van een wethouder van Epe dat hij en zij 100% verantwoordelijk is voor een goed vervoer voor deze doelgroep en daarnaast het algemeen belang borgt. De wethouder geeft namelijk heel veel geld uit, dat niet van het college is, maar van onze inwoners. En die rekening van op dit moment €230.000, moet simpelweg betaald worden om het vervoer van kwetsbare groepen nog niet verder te laten ontsporen. 

Laat dit een eens maar nooit weer dossier worden.

Vanwege de ernst van de situatie vinden wij een zienswijze zeer gepast. De raad brede zienswijze steunen wij derhalve en gelet op de ernst van het ontsporen pleiten wij als VVD voor een scherpere aanvulling daarop.