Woensdag Gehaktdag

De Raad van State is snoeihard en helder. De gemeente Epe haalt een ongekende zeperd bij dit hoogste gerechtscollege. De eigenaren van vakantiewoningen de Vliegden en Eper Sprengen zijn door de Raad van State beschermd. Je kan niet zo maar even met een beleidsregel die het college heeft opgesteld, het eigendom verliezen! Een terecht eind van een rechtszaak die helaas nodig was.

© pixaby.com

De Raad van State maakt op 06 juni 2018 gehakt van de verplichting om 245 dagen per jaar  je vakantiehuis te verhuren in Epe.

Op 23 maart 2017 heeft de meerderheid van de Raad te weten NieuweLijn, CDA, PvdA, GroenLinks, SGP ChristenUnie, en GemeenteBelangen ingestemd met het bestemmingsplan Buitengebied.

De VVD heeft zich hiervan gedistantieerd. Simpelweg, omdat het bestemmingsplan de weg opende voor het college om particulieren met een vakantiewoning te verplichten hun vakantie huis te verhuren voor 245 dagen van het jaar. Wij vonden dit niet in lijn met de identieke Raad van State uitspraak uit 2008 inzake het vakantiepark Rabbit Hill. Bovenal achten wij dit niet handhaafbaar en volstrekt bizar om zo met het eigendom om te gaan van onze gasten. De VVD vindt dat je als overheid solt met het eigendom van anderen. Door ze te verplichten hun vakantiehuis te verhuren en daarmee het ondernemerschap in te jagen.

De Raad van State heeft de eigenaren van de vakantieparken de Vliegden en de Eper Sprengen volledig in het gelijk gesteld. De wijze zoals de meerderheid van de Raad om is gegaan met de belangen van deze vakantiewoning eigenaren is in strijd met de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast acht de Raad van State de motivering van het besluit slecht. De rechtszekerheid is door het besluit aangetast en volgens ons hoogste rechtscollege is nergens sprake gebleken van een deugdelijke belangenafweging.

De Raad van State vernietigt dit punt van het bestemmingsplan en is ongekend hard in de kwaliteit van dit besluit op dit punt.

De uitspraak van de Raad van State is voor de VVD niet verrassend. Ellis de Vries woordvoerder;

 “ Ik schaam me als volksvertegenwoordiger voor zo’n buitengewoon hard oordeel van de hoogste rechter. Als er was geluisterd naar de steekhoudende argumenten, was deze rechtsgang niet nodig geweest”

De fractie van de VVD vindt dit geen visitekaartje als toeristische gemeente. We hebben altijd gemeend dat dit onzalige idee van de huidige coalitie niet te handhaven is als het college tenminste had  opgelet in de zaak Rabbit Hill in 2008. Vele elementen die de Raad van State benoemd in haar uitspraak, heeft de VVD in debat aan het college en de Raad voorgehouden. Er werd niet geluisterd, niet naar de betrokken gasten noch naar ons. De meerderheid van de Raad heeft zich nu voor de tweede keer aan dezelfde steen gestoten.

Uiterlijk op 5 december 2018 moet er een nieuw beduidend beter besluit liggen.

Deze uitspraak is een blamage voor de niet luisterende politiek in Epe!