Door “het poortje van aanbesteding” gekomen? Dan gelden de afspraken niet meer!

Het dossier rond OV Plus neemt wonderlijke vormen aan. Waar de overheid een voorbeeld functie heeft om de wet na te leven, gelden er inzake OV Plus volstrekt andere normen. Dit blijkt uit schriftelijke antwoorden naar aanleiding van vragen van de VVD fractie.

© Pexel.com

Gelden er voor PlusOV andere wettelijke normen?

De VVD fractie maakt zich zorgen. Het college heeft ruiterlijk toegegeven in de beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD, dat voor PlusOV  kennelijk andere wettelijke normen gelden. De voorbeeldfunctie van de overheid wordt een lachertje op deze wijze.

Aanbesteding

Een vervoersovereenkomst in de markt wegzetten gaat via een aanbestedingsprocedure. Dat is een set aan transparante wettelijke regels, die iedereen de mogelijkheid biedt om een grote opdracht van vervoer van leerlingen en WMO cliënten binnen te halen. Belangrijke pijlers zijn de prijs en het feit dat een deel van het wagenpark op groen gas moet rijden. Word daar niet aan voldaan, dan krijg je als vervoerder deze opdracht niet.

Andere maatstaven bij PlusOV

Bij PlusOV gelden de normale open maatstaven van aanbesteding niet. Door de gigantische puinhoop in het leerlingenvervoer en vervoer van kwetsbare cliënten is de prijs niet meer laag te noemen. Onlangs hebben we als Gemeenteraad een forse financiële injectie moeten geven van €235.000. Het was of flink bijspringen of een falliete boedel oplopen met PlusOV. 

En nu blijkt, nadat de VVD fractie vragen heeft gesteld, dat de milieu-eisen van de aanbestedingsprocedure geen enkele rol hebben gespeeld in het vervolg van de aanbesteding. De verplichte milieu-eisen worden pas in augustus 2018 opgepakt.

De marktpartijen, de concurrenten die de aanbesteding hebben verloren, hebben het nakijken. Dat is zuur.

Verantwoordelijkheid

Het college blijft ook verantwoordelijk om er op toe te zien, dat de afspraken na de aanbestedingsprocedure onverkort worden nagekomen. Doe je dat niet dan ben je je voorbeeldfunctie als overheid kwijt. De gemeente kan zich niet buiten de wet plaatsen.