De reconstructie aan de Hoofdweg in Emst lijkt eeuwen te duren.

Werkzaamheden Hoofdweg Emst duren exorbitant lang en dat roept bij de VVD fractie veel vragen op.

© Pixabay

Op 8 mei 2017 zijn de werkzaamheden gestart. Het leek in het voortraject een mooie samenwerking te worden tussen de gemeente als opdrachtgever en eindverantwoordelijke, een klankbordgroep, de inwoners van Emst en de aannemer.

Het project zou een doorloop hebben van 30 weken en de oplevering was voorzien op 27 november 2017. Echter de VVD constateert na 63 weken!! dat het einde misschien op 16 juli 2018 in zicht is.

Het project behelst de herinrichting van de Hoofdweg en een gedeelte van de Vaassenseweg in Emst. De weg moet moderner en veiliger worden. Zo gaat de maximumsnelheid vanaf het Hezeplein tot ten zuiden van de Hervormde kerk terug naar 30 kilometer per uur. Daarnaast krijgen fietsers meer de ruimte.

Na enig onderzoek contateert de VVD fractie grote frustratie en ontvredenheid binnen de bevolking van Emst en deze voelen zich terecht niet gehoord. Mensen kunnen niet meer normaal thuiskomen, rijplaten die verschuiven onder het rijden, het lawaai van rijplaten waardoor bewoners niet kunnen slapen, wegafzettingen zijn te smal waardoor betonbanden verzakken, afzettingsmateriaal verschuift en waaien weg omdat deze niet gevuld zijn met zand of water, het nagenoeg onbereikbaar zijn van het dorp voor een hele lange periode waardoor de sommige ondernemers het zwaar hebben.

Voldoende aanleiding voor de VVD fractie om niet meer toe te kijken en vragen te stellen aan het college en de verantwoordelijke wethouder, Robert Scholten. “ Ruud Jager woordvoerder;“ Ik schaam me als volksvertegenwoordiger voor zo’n buitengewoon lang traject”.

Dit is namelijk geen visitekaartje als toeristische gemeente. Het zomerseizoen komt eraan en Emst is nog steeds niet goed en vlot bereikbaar. Een blamage voor Epe! De vragen gaan over veel zaken zoals waarom het zolang duurt, wie heeft opdracht gegeven en akkoord gegeven dat het zolang duurt, wie gaat de kosten betalen van deze vertraging en de daaruit voortvloeiende gevolgschade? Waarom laat de kwaliteit te wensen over van het geleverde werk? Is er wel een goedgekeurd veiligheidsplan dat nageleefd wordt? Ook de afvoer van verontreinigde grond met teer en bitumen van de oude weg, hoe is dit afval opgeslagen of is er bodemverontreiniging ontstaan? Hoe wordt het toezicht gehouden om de veiligheid van de werknemers en weggebruikers te borgen?  Er zijn in totaal 22 kritische vragen gesteld die binnen 30 dagen beantwoord moeten zijn.