het zwijnenraster: een gevaarlijke natuurlijke ontwikkeling binnen Epe.

Het raster, dat onze zwijnen buiten ons dorp Epe moet houden, zorgt voor een extra leefgebied van de zwijnen binnen de bebouwde kom. De overlast is aantoonbaar, de veiligheid is in geding. De VVD stelt weer vragen.

© vvd fractie pixabay.com

VVD Epe maakt zich ernstige zorgen over de zwijnenpopulatie buiten het raster

We leven op de prachtige Veluwe, waar ruimte is voor de mens en voor het dier. Er is respect over en weer en ieder heeft zijn eigen leefgebied. Tenminste, zo zou het moeten zijn. U ziet het om u heen als u door het dorp van Epe en Emst rijdt. Er zijn ontzettend veel sporen van wilde zwijnen te zien. Op heel veel plaatsen waar ze in het verleden niet te zien waren. 


Er zijn nog nooit zoveel klachten geweest over weilanden en tuinen die omgezet zijn.  De VVD fractie wil nu maatregelen die wel werken. 


Het zwijnenraster werkt namelijk niet. Dat was al langer bekend. De wildbeheereenheid heeft destijds gewaarschuwd, dat door de komst van het raster, de everzwijnen een nieuw leefgebied zoeken, en wel buiten het hek. Hun verwachting klopt met de werkelijkheid. Er leven nu veel zwijnen buiten het raster. Dat levert gevaarlijke situaties op. Fietsers durven niet meer over de fietspaden door het bos. “fractievoorzitter Ruud Jager stelt, mijn zoon is inmiddels 2 maal in de avond midden in een roedel zwijnen terecht gekomen hij is zich wild geschrokken! Ook zijn vriend is dit al een keer overkomen en durft niet meer bij ons te komen ’s avonds”. Dit is een uitermate zorgwekkende gevaarlijke situatie. Aan de buitenflanken van Epe en via de Dellenweg komen de zwijnen het leefgebied van ons in. De veiligheid is inmiddels meer dan in gevaar. 


In de reportage van afgelopen week in de Monitor op NPO van 11 september is er een ander aspect belicht. Dat de wilde zwijnen de zeer besmettelijke ziekte de Afrikaanse Varkenspest overbrengen naar onze varkenshouders. Deze is inmiddels geconstateerd in België.  


Het zal niet lang duren dat de everzwijnen op de Veluwe hiermee besmet raken. Dit is een megagroot risico voor alle varkenshouders in Nederland en dus ook in onze omgeving. Deze dreiging nemen we serieus.


De VVD fractie Epe pleit dan ook voor meer afschot van de zwijnen. Er dient met spoed een masterplan te komen om de wildstand terug te brengen van ca. 10.000 stuks op de Veluwe naar de doelstand, 1.350 stuks. Daarnaast pleit de VVD-fractie voor het alsnog weghalen van het wildraster, waardoor de Everzwijnen terug kunnen naar hun echte leefgebied, de bossen. De fractie gaat vragen stellen aan de burgemeester.