Het uur der waarheid voor PlusOV

De kwetsbare groep, leerlingen en WMO-cliënten, die gebruik maken van PlusOV en de financiële risico's vormen de basis dat wij uitermate waakzaam blijven. 25 indringende vragen hebben wij gesteld aan het college. Vragen die eerst beantwoord moeten zijn, voordat het college het groene licht geeft aan een jarenlang contract met PlusOV op 02 oktober 2018.

© Fractie VVD-Epe, pixabay.com

VVD Epe maakt zich ernstige zorgen en overweegt om te stoppen met PlusOV

U leest veel in de media over Plus OV. Het is voor het 2e jaar op rij niet vlekkeloos verlopen met het vervoer. Plus OV moet goed functioneren, de leerlingen en WMO-cliënten moeten gewoon goed vervoerd worden. Wij worden als VVD-fractie telkens weer verrast met het te laat aanleveren van gegevens. Als deze gegevens er dan zijn dan roept dit meer vragen op dan dat we antwoorden krijgen. Daarnaast heeft onze gemeente vorig jaar al 300.000 euro extra bijgedragen om de vervoersproblemen op te lossen. Reden voldoende, om voordat een eventueel contract wordt verlengd nog eens heel kritisch naar het dossier te kijken. 

Bovenal is de planning over de informatieverstrekking uitermate krap voor ons om zorgvuldige afwegingen te maken. Op 11 oktober krijgen wij als fractie en raad maar in drie kwartier de mogelijkheid mondelinge vragen te stellen aan de directeur van PlusOV, terwijl het college dan al op 02 oktober een besluit genomen heeft of de al dan niet verlengen van de dienstverleningsovereenkomst van PlusOV. Een bizarre situatie welke blijkbaar onder stoom en kokend water moet worden beslist. Dit gebeurd met meerdere dossiers en is een grote ergernis, dit moet echt anders! We willen weten hoe het zit en hebben daarom 25 vragen aan het college gesteld.

We gaan terug naar het uitgangsdocument en stellen de vraag aan onszelf en aan PlusOV of zij anno september 2018 voldoen aan de 6 doelstellingen, welke duidelijk zijn beschreven zijn in het bedrijfsplan van 21 april 2016. Deze doelstellingen vormen de basis om mee te doen aan PlusOV.  Het gaat hierbij om zes duidelijk beschreven doelstellingen m.b.t. Kwaliteit, Financieel, Efficiency, Duurzaamheid, Vergroten zelfredzaamheid en HRM. De VVD twijfelt er ernstig aan, gezien de QuickScan van okt 2017 en het PiM rapport van juli 2018, of we wel met PlusOV verder moeten gaan.


Voor de VVD-fractie is PlusOV nooit de juiste weg en de oplossing geweest.