PLUS OV stevent weer af op een miljoenenverlies

Plus OV verantwoordelijk om het vervoer van leerlingen naar school te regelen en zorgclienten naar hun zorgaanbieders blijft een bestuurlijke misser. Apeldoorn Zutphen en Deventer hebben het zinkende schip verlaten. Te slechte dienstverlening tegen te hoge kosten. Epe blijft echter naïef geloven in een vervoersprookje dat gruwelijk veel geld kost en onvoldoende kwaliteit laat zien.

© Ellis de Vries

PLUS OV wederom met een miljoenenverlies.

Waar staat nu die PLUS voor, aangezien we voor de tweede keer op rij tonnen geld van de burger kwijt zijn??

- Een betere dienstverlening na drie jaar? Nee!

De procesbeschrijvingen zijn incompleet en manier van werken is nog niet uniform. De ICT ondersteunt de processen nog onvoldoende. In diverse applicaties moeten verbeteringen worden aangebracht en momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van een CRM systeem en een portaal voor de communicatie met de vervoerders. Er wordt dit jaar tevens een IC plan opgeleverd, evenals een contract en verplichtingen administratie. Kortom met deze ellende heb je de dienstverlening niet op orde.


- Staat de PLUS voor beter telefonisch contact tussen de mensen die vervoerd moeten worden? Nee!

De procesbeschrijvingen zijn immers incompleet en manier van werken is nog niet uniform. Ik kan herhalen wat ik hiervoor heb gezegd. Ook dit is het hoofdstukje “HELLUP ik verzuip!”


- Staat de PLUS voor een organisatie die gewoon, voor alle miljoenen euro’s eindelijk eens probleemloos taxi ritten van huis naar school gaat plannen? Nee!

Er is nog steeds sprake van een jonge organisatie waarin sprake is van aanloopproblemen. Het bestuur denkt hierbij aan alle mogelijke problemen die zich in de bedrijfsvoering kunnen voordoen. Zij benoemd medewerkers, inhuur, juridische kosten, ICT, etc. Dus dit is de fase ‘ we zijn er nog lang niet, de bodemloze put zweeft namelijk!


Deze onthutsende antwoorden staan letterlijk in de beantwoording van onze technische vragen. En het voorstel luidt nu om structureel tonnen meer te geven aan deze PLUS organisatie. 


Dus nogmaals mijn kernvraag: waar staat in vredesnaam die PLUS voor, die nu veel weg heeft van “een vijfde hansje van een inferieur automerk” voor een bedrag van in totaal een half miljoen waar het voltallige college van 1 burgemeester en 4 wethouders ook makkelijk vijf Tesla’s voor kunnen aanschaffen. Ik krijg dat aan de reizigers van PLUSOV niet uitgelegd.


Goed ik doe een tweede poging, waar staat PLUS OV voor?


Plus OV staat voor Plus onmetelijk veel geld, met een karige dienstverlening!

- We gaan structureel half miljoen meer betalen, terwijl de ICT niet op orde is, er kennelijk iets is met medewerkers omdat die door het bestuur ze als een risicofactor zijn bestempeld. We gaan grof geld betalen voor inhuur en last but not least we betalen  een mogelijke rib uit ons lijf vanwege juridische kosten.

- Dit zijn geen aanloopkosten, maar kosten in een dreigende surseance van betaling.

PlusOV staat ook voor een uitdijende organisatie, terwijl de drie!!! grootste gemeenten het dreigende zinkende  schip gaan verlaten.

- De uitbreiding is zowel bij de Frontoffice (telefonie) als bij de Planning nodig. Zeg maar NEEN en je krijgt extra formatie ruimte als extra post voor de kleine gemeentelijke achterblijvers.

Plus OV staat ook voor bestuurlijk gebrek aan lef om de stekker uit te halen.

- Wethouder Stukker van Apeldoorn is ten minste duidelijk; ik onderteken niet deze begroting die voor ons ligt. Ik krijg het niet uitgelegd. Dat is duidelijk een grens stellen. Ons college is vooral niet daadkrachtig en uitermate angstig volgend. In alles wekt het college de indruk dat je mag disfunctioneren totdat je een ons weegt, want de Raad betaalt wel.

- Waaruit blijkt dat deze wethouder pro actief grenzen stelt? En dat zij in charge is?

- Heeft u scenario’s uitgewerkt als alles tegen zit?

- Waarom zijn juridische kosten opgevoerd als risico?

- Wat doet de wethouder om er voor te zorgen dat de externe inhuur niet explosief stijgt, zoals de VNOG dat heeft gedaan?

- Hoe is het mogelijk om dit nog als aanloopkosten te zien, terwijl een kleine €300.000 betaald is voor een exorbitante salaris en ontslagvergoeding van een vertrekkende niet functionerende directeur waar nota bene TWEE registeraccountants zich in alle bochten hebben gewrongen om er een rechtmatige aspect in te zien?


Tot slot de toekomst.

Oplossing doelgroepenvervoer met regulier OV ( dit idee is niet nieuw en bestaat al sinds 2013-2014.)

Reizigers in het doelgroepenvervoer willen graag gebruik maken van het openbaar vervoer als ze daartoe in staat zijn. Voor hen is maatwerk het uitgangspunt met aandacht voor de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. De wethouder moet altijd rekening houden met de specifieke omstandigheden van de reiziger. Zo zijn er velen die in sommige omstandigheden wel en andere keren geen gebruik kunnen maken van het reguliere OV, bijvoorbeeld vanwege een wisselende mate waarin de beperking zich voordoet. Het is dus maar de vraag of je hiermee lagere kosten krijgt.


Mentale belemmeringen vormen de belangrijkste barrières voor het gebruik van het OV door reizigers die nu nog gebruik maken van het doelgroepenvervoer. Dus dat vergt een intensieve begeleiding. Dat werkt kostenverhogend. De wethouder moet dat aspect meenemen, zodat we geen tekentafeloplossing voorgeschoteld krijgen in het najaar.


Binnen concessies ligt de focus op de rendabele OV-lijnen met snelle assen voor forenzen. Hierdoor worden halteafstanden groter en is er in toenemende mate sprake van een lacune tussen het reguliere OV en het doelgroepenvervoer. Simpelweg omdat doelgroepenvervoer tussen een kleinere halte afstanden plaats vindt. Nogmaals dit mag niet leiden tot een dramatische proefballon waar de reiziger de dupe van is.