Is de bestrijding van processierups op orde binnen de gemeente?

Het kan niemand ontgaan zijn, maar de overlast van de eikenprocessierups neemt ook binnen de gemeente Epe serieuze vormen aan. Wat doet het college nu precies?

© Ellis de Vries


Vragen: Reglement van Orde art 33; eiken processierups


Vaassen, 27 juni 2019Geacht College van Burgemeester en wethouders,


Naar aanleiding van de vragen over de bestrijding van processierups in de commissievergadering van 27 juni wil de VVD graag antwoorden op de volgende vragen.


1. Diverse inwoners klagen over de aanwezigheid van eikenprocessierups in het openbaar groen. De voortgang van het oppakken van de meldingen/ klachten het feit dat een melding, ook nadat deze diverse keren is doorgegeven, laat te wensen over. Hoe gaat de gemeente hiermee om, kunt u daar een duidelijke beschrijving van geven?


2. Hoeveel nesten van eikenprocessierups zijn er bekend, dan wel gemeld?


3. Hoe ziet de preventieve aanpak eruit ? En in welk tijdsbestek Z?


4. Welke prioriteit geeft de gemeente aan de meldingen over eikenprocessierups en welke actie(s) worden er vervolgens uitgevoerd om deze meldingen op te volgen?


5. Particulieren zijn zelf verantwoordelijk om nesten met rupsen op eigen grond op te (laten) ruimen. Maar met veel nesten in onze gemeente, is de kans zeer groot dat nesten in bomen op gemeentegrond overslaan op bomen die op particuliere grond staan. Andersom komt uiteraard ook voor.  Hoe gaat de gemeente hiermee om?


6. Worden er lessen getrokken uit de enorme overlast die er dit jaar wederom is en wat zijn de maatregelen die volgend jaar worden getroffen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen?


De antwoorden kunt u nalezen in bijgevoegde bijlage