Een wereld om door te geven aan onze kinderen!

Het is normaal om goed te zorgen voor onze planeet. Zodat we deze goed kunnen doorgeven aan onze kinderen. We gaan onze rotzooi opruimen en dat doen we op een manier maar ook in een realistisch tempo dat we aankunnen. We gaan onze rotzooi opruimen dat staat vast. En we maken daar ons eigen plan voor.

© RuudJager

Wat wil de gemeente, samen met de CleanTech regio in 2030 gerealiseerd hebben?? We geven U een heldere doorkijk.

- Er komen bijvoorbeeld 20 windmolens

- We leggen alle daken vol met zonnepanelen

- We gaan 250 hectare grasland, boeren land vol leggen met panelen in de vorm van zonneparken, en dan gaan we er ook van uit dat we al 54 % energie hebben bespaard in 2030, terwijl we juist meer energie gaan gebruiken.

- 62 % vd woningen zijn voorzien van warmtepompen

- 8000 woningen zijn voorzien van collectieve warmte.


De CleanTech regio heeft een veel stevigere ambitie, omdat zij vooralsnog vasthoudt aan energie neutrailiteit in 2030, terwijl Gelderland op 55% CO2 reductie zit en het Rijk vasthoudt aan 49 % minder CO2- uitstoot in 2030.

De CleanTech regio maakt nergens duidelijk hoeveel geld dit ambitieniveau gaat kosten en dat hoeft wat ons betreft niet, wij vinden dat we deze groene blanco cheque garantie niet blindelings kunnen neerleggen bij de ondernemers en onze inwoners. 

Groene ambitie is uitstekend als dat samen gaat met draagvlak voor de realistische en betaalbare  maatregelen.

De CleanTech regio wil in 2030 energieneutraal zijn. Wat hieronder begrepen wordt is onduidelijk. In Epe zitten we op dit moment op 10 % meen ik. Landelijk is dit iets van 17 %. Dus verwachten wij dat iedereen daar een eigen feestje over gaat houden. Als de ene een klassieke versie wil en de ander een dance party, dan komen we nergens. Dit past overigens wel bij deze Tekentafel regio met bestuurders, die al 4 jaar bezig is met het energie neutraal krijgen van het gebied, zonder concrete successen.

De CleanTech regio heeft haar hoofd in de wolken geplaatst. Het is tijd dat ze nuchter op de Gelderse bodem landt. Een groot deel van Gelderland is immers slecht geschikt voor duurzame energie zoals wind en zon. Als een ‘dolle’ Gelderland volzetten met windmolens en zonnefarms gaat ten koste van onze historisch gevormde gebied. 

De ruimtelijke structuur dient te worden beschermd. Niet dat er ALTIJD plotseling vele windmolens en zonnepanelen velden pal in je gezichtsveld staan. Laat staan dat dit allemaal zomaar mogelijk is; denk bijvoorbeeld aan de PAS regeling, dit gaat het zeker NIET helpen in ons Natura 2000 gebied. Kijk naar de rond de A50 en Oene, alleen deze gebieden zijn geschikt voor zonnefarms en windmolens. Dat wil je toch niet. Moet Oene ook hier weer het slachtoffer worden van deze ambities?

Hoe moet het dan wel;

De CleanTech regio heeft nog geen enkele concrete visie hoe de groene ambitie samen gebracht kan worden met de inbreng van onze inwoners en ondernemers.

Wil je echt grote groene stappen maken, dan zou deze regio ook andere alternatieven in beeld moeten komen buiten zonne-en windenergie. Denk bijvoorbeeld aan thorium centrales. Stroom van zee van grote windfarms, waterkrachtcentrales in Noorwegen etc.

De windkaart van Nederland laat zien dat wij hier geen windmolens moeten bouwen. Dit doe je aan de kust waar de meeste wind is. Kijk maar naar de windkaart van Nederland.

Denk aan oplossingen op zee, gisteren was er een artikel te lezen in de krant om in de Noordzee 8 tot 10 energieeilanden te bouwen. Stekkerdoos voor windparken op zee en fabrieken van waterstof.

Beschouw de klimaatverandering als een rivier die je wilt overzwemmen. Tegen de stroom in zwemmen is kansloos, dan verzuip je, de stroming erkennen en meebewegen dan maak je een kans om aan de overkant te komen het klimaat gaat immers zijn eigen weg.

Kortom;
We gaan onze rotzooi opruimen en dat doen we op een manier en een realistisch tempo dat we aankunnen.