Gemeentelijke samenwerking; dat doen we allang, zo zelfstandig zijn we niet!

Afgelopen zaterdag 24 augustus stond in de Stentor “verkennend onderzoek naar samenwerking tussen de gemeenten op de Veluwe” met in chocoladeletters geprint Onderzoek mogelijke fusie. Dit onderwerp is niet nieuw. Het speelt al jaren. De provincie heeft zorgen over de taken die een aantal kleinere gemeenten op hun schouders hebben. Deze wettelijke plichten vragen ongekend veel van kleinere organisaties en dat gaat in de toekomst niet allemaal even soepel. Daar gaan inwoners last van krijgen.

Stress

Er zijn politieke partijen in Epe, die van dit onderwerp gemeentelijke samenwerking erg veel stress krijgen. Het liefst gaan ze duiken en gaan een gesprek uit de weg. Het heeft iets kinderachtigs om de dialoog te weigeren. Want ook Epe is een wat kleinere gemeente op de Veluwe. Gelukkig bestaat er een Raad die in het verleden het college heeft gedwongen gewoon een kopje koffie met buurgemeenten te gaan drinken. Ga eens in Heerde op bezoek. Tegen haar zin in, heeft het college destijds deze opdracht uitgevoerd. Als halsstarrige pubers, hebben ze in Heerde de mededeling gedaan ‘wij blijven zelfstandig PUNT einde discussie’. Het is ons niet bekend of men toen het kopje koffie heeft opgedronken. Nu gaat het college in ieder geval het gesprek met de verkenners aan. 

Da’s beter!

Bestuurlijke verkenning

Nu heeft de provincie twee zwaargewichten in de strijd geworpen die de opdracht hebben om eens verkennen op de Veluwe hoe heet de soep wordt opgediend. VVD-Epe staat er realistisch in. Epe heeft de uitvoering van haar wettelijke taken en de realisatie van haar ambities veel in samenwerkingsverbanden vastgelegd.  Voor een Gemeenteraad is het lastig om grip te krijgen (en te houden) op de financiële en bestuurlijke risico’s bij dergelijke verbonden partijen. En daar wringt de schoen;  inwoners stellen ons wel vragen over het concrete functioneren van PLUS OV, de Veiligheidsregio, Tribuut, afvaldienst Circulus Berkel, de handhaving en vergunningverlening door de OVIJ, Regio Stedendriehoek, GGD, Jeugdzorg, WMO enz enz enz. En vervolgens moeten we  als volksvertegenwoordigers zeggen ‘we gaan er niet over, we moeten daarover onze mond houden, we mogen alleen een zienswijze indienen!’ Dat snapt niemand, we zijn toch een zelfstandige gemeente?

Wat is zelfstandigheid in Epe?

Bijna elke politieke partij in de Raad van Epe wil haar zelfstandigheid behouden, maar wat houdt die zelfstandigheid nu concreet in? Betekent dat we een grote zeggenschap hebben in die samenwerking? Nee, daar zijn we te klein voor. Of hebben we soms niemand nodig in de uitvoering en kunnen we alles alleen bepalen? Nee, we kunnen praktisch niks meer doen zonder de hulp van onze Veluwse gemeentelijke collegae. Alleen zijn we te klein voor onze wettelijke taken.

Epe is al jaren afhankelijk van andere gemeenten

De gemeente Epe heeft tientallen overeenkomsten en samenwerkingsverbanden met andere gemeenten over tal van wettelijke taken. En waarom? Omdat Epe te klein is en de taak niet alleen kan. Daarmee is Epe afhankelijk  geworden van anderen. We zijn allang niet meer echt zelfstandig, zoals in de jaren vijftig van de vorige eeuw. 

Of zoals wethouder De Waard het namens het college zo treffend formuleerde onlangs in de Raad bij de nieuwe bestuurlijke samenwerking in Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen;

De kleine individuele gemeentes kunnen niet efficiënt en financieel die zorg dragen en de maatschappelijke opvang lokaal organiseren, en daarom is het ook noodzakelijk om regionaal op te blijven trekken.’

En doordat we zo klein zijn, is onze zeggenschap, ons stemrecht en invloed in die samenwerkingsverbanden dat ook. 

Toekomstbestendig 

We zijn benieuwd naar het resultaat van deze verkenning, want het risico op klein blijven en daardoor geen fatsoenlijke zeggenschap en invloed meer hebben in al die grote samenwerkingsverbanden is voor de toekomst van onze gemeente geen goed vooruitzicht. 

Dat is niet in belang van onze inwoners.


Bent u benieuwd wat alle partijen in hun verkiezingsprogramma hadden staan hierover, dan kunt u nalezen in het bijgevoegd document. Het geeft duidelijkheid naar de kiezers.