Mantelzorgwoningen kunnen vergunningvrij worden geplaatst

Naar aanleiding van vragen van de VVD fractie is duidelijk geworden dat er geen vergunningplicht bestaat voor het plaatsen van een mantelzorgwoning op eigen terrein. Dit naar aanleiding van vragen van een inwoner uit Epe

Twee maal scheepsrecht

We wilden graag weten hoe de gemeente nu om is gegaan met de aanvragen om mantelzorgwoningen te plaatsen op eigen terrein. Deze tijdelijke voorziening is zo belangrijk voor mantelzorgers en hun dierbaren.

Dit naar aanleiding van een inspreker die de Raad heeft uitgelegd wat er bij komt kijken als je een  mantelzorgwoning in Epe wil plaatsen. 

Het college heeft twee keer antwoord moeten geven op onze vragen. Vanuit onze controlerende rol moeten we als raadsleden gewoon antwoord krijgen op gestelde vragen.  Dat zijn normale democratische spelregels. We konden geen genoegen nemen met het feit dat het college in eerste instantie wel erg karig daarmee omging.

We zijn blij dat het college in tweede instantie dat ook heeft ingezien.

Ze hebben uitgebreid onze vragen in tweede instantie beantwoord.

In onderstaande documenten kunt u de vragen en antwoorden nalezen.