Communicatie met de burger blijft een probleem!

In plaats van een verbetering in de communicatie zien we een herkenning van dezelfde problemen in het contact met inwoners. Jammer!

In de Stentor van 19 september valt te lezen dat de gemeente Epe als enige in de Noord Veluwe te laat reageert op e-mails van inwoners, dit blijkt uit een onderzoek van Wij Verdienen beter jaarlijks uitvoert. Men heeft alle gemeenten in Nederland per mail een eenvoudige vraag gesteld. Epe blijkt in eerste instantie helemaal niet te reageren en na een extra verzoek mail van let wel 1 maand later, volgt er wel een reactie.

86% van de overheden reageert wel binnen de email gedragslijn van 2 dagen. 

Hoe vreemd kan het toch zijn. Tijdens de jaarrekening behandeling zag de lokale VVD-fractie al een groei van het aantal klachten en de kwaliteit van afhandeling dalen. Hier heeft de VVD vragen over gesteld. In de antwoorden daarop van het college valt te lezen dat de meldingsbereidheid is vergroot van de inwoners en de responsetijd van de meldingen is gedaald omdat er een storm is geweest vorig jaar en we te maken hebben met de eikenprocessierups.

Maar dan zien wij toch een tegenstrijdigheid ontstaan bij de ons gepresenteerde doelen vanuit de gemeente. 

In de toelichting schrijft de gemeente dat er meer meldingen zijn gedaan, een stijging van 11,5 % maar daarnaast is het aantal van binnen de gestelde termijn afgedane klachten afgenomen. Dus de kwaliteit loopt hard achteruit.

Vanuit onze inwoners en vanuit eigen ervaringen herkennen wij dit beeld zeker wat er uit het onderzoek van de Stentor naar voren komt en dat er gewoonweg te laat gereageerd wordt. Dit horen wij helaas met regelmaat terug en dit is zeer zorgelijk!

De lokale VVD fractie gaat hierover vragen stellen aan het college tijdens de komende raadsvergadering 25 september hoe dit zo heeft kunnen gebeuren maar belangrijker hoe dit opgelost gaat worden. Een responstijd van 2 dagen om een eenvoudige vraag te beantwoorden moet toch niet zo moeilijk zijn?!