Samen het stikstof probleem oplossen!

Onze boeren zijn boos. En terecht. Er is grote onzekerheid en ergernis in het land. Duizenden bouwprojecten liggen stil. En dat allemaal na de inmiddels beruchte uitspraak over stikstof van de Raad van State. Het is duidelijk: we moeten met elkaar een groot en ingewikkeld probleem oplossen. Eén ding is daarbij in elk geval zeker: boeren kunnen weliswaar bijdragen tot de oplossing van de stikstofcrisis, maar zij zijn niet de schuldigen. De Nederlandse landbouw heeft in de voorbije jaren al heel veel gedaan om duurzamer te worden en heeft per kilogram product de laagste uitstoot van de Europese Unie. Alleen al daarom leeft de VVD zeer mee met de hardwerkende boeren die zich niet gewaardeerd voelen door de politiek en het gevoel hebben dat zij alleen moeten opdraaien voor het stikstofprobleem.

© RitaE by Pixabay

Trots op de landbouw

Het andere dat zeker is, is dat boeren niet de dupe mogen worden van wilde fantasieën over een groene revolutie die je bij linkse partijen ziet. De VVD gaat niet akkoord met radicale ingrepen in onze economie en in onze manier van leven. De Nederlandse landbouw is een voorbeeld voor de wereld en dat is iets waar wij heel trots op mogen zijn!

Iedereen in politiek Den Haag snapt de urgentie van het stikstofprobleem. Maar de VVD wil niet dat er schromeloos overdreven gedaan wordt, en we veel te snel rigoureuze beslissingen nemen. Liever zorgvuldig handelen dan te snel. We moeten voorkomen dat we overhaast maatregelen nemen die na verloop van tijd toch niet blijken te werken. Daar is niemand mee geholpen. Vandaar dat misschien wel vaker dan gewenst het geduld van mensen op proef wordt gesteld. Helaas hebben wij geen toverstokje om in één klap alles op te lossen.

Kansen voor boeren

Wat we als VVD zeggen is dat de stikstofaanpak, zoals die door het kabinet is voorgesteld, een kans moet zijn voor onze boeren. Vrijwilligheid staat hierbij absoluut voorop. Wij willen geen gedwongen inkrimping van de veestapel en zo boerengezinnen hun bestaan afpakken.

Wil je echter als boer zelf stoppen? Prima, dan krijg je daarbij alle mogelijke financiële steun van de overheid. Wil je doorgaan en verduurzamen? Mooi, dan word je geholpen bij het realiseren van technische aanpassingen en innovaties. De VVD gaat er scherp op toezien dat boeren al die benodigde steun ook daadwerkelijk krijgen. Wij willen dat boeren geholpen worden op een manier die zij kunnen dragen. Met andere woorden: we doen dit mét de boeren samen, schouder aan schouder.

Land vlottrekken

Het stikstofprobleem is uniek. Nog nooit heeft Nederland zo’n soort crisis meegemaakt. Het probleem is ook erg ingewikkeld en niet in overal in Nederland en in alle sectoren hetzelfde van aard. Er zijn gebieden zonder stikstofprobleem en er zijn er waar stikstof zich ophoopt. Sommige sectoren stoten nauwelijks stikstof uit, andere juist veel.

Daarom is een zogeheten gebiedsgerichte aanpak nodig, waarbij lokaal en regionaal precies wordt gekeken wat er nodig is om tot de benodigde daling van stikstof te komen. Alleen door dit maatwerk kunnen we als VVD ook leven met een maatregel als het verlagen van de maximum snelheid van 130 kilometer per uur. Dat doen we dus alleen waar het direct helpt om stikstof wezenlijk terug te dringen ten behoeve van kwetsbare natuur.

Voor de VVD staat voorop dat we keuzes maken die bewezen werken én niet onevenredig hard landen in één sector, zoals de landbouw. Alleen zo kunnen we het land vlottrekken. Wij willen geen land dat op slot zit, waar de economie onder druk komt en waar mensen hun baan dreigen te verliezen.

Goede metingen

Het is essentieel dat er goede metingen plaatsvinden van stikstof in de lucht en op de grond. Er moet precies in kaart worden gebracht waar zich hoeveel stikstof bevindt. Zonder betrouwbare metingen blijft er onzekerheid en dat is het laatste wat boeren, maar ook bouwbedrijven bijvoorbeeld, nodig hebben.


We vinden het ontzettend belangrijk dat bedrijven bloeien en mensen een baan hebben. Zonder een vitale economie kunnen we ook geen grootschalige maatregelen betalen om natuur en milieu te beschermen. En mensen die geen werk hebben schieten weinig op met mooie natuur.

Maar het is niet het een of het ander. De VVD wil óók dat kwetsbare natuur wordt hersteld en dat we met elkaar in een mooie en schone omgeving kunnen leven. Dat is goed voor de gezondheid en het  welzijn van Nederland. Natuurherstel is dan ook een van de prioriteiten bij de aanpak van stikstof. Maar we zullen een balans moeten vinden tussen economie en natuur. De VVD gaat de boeren van Nederland op alle mogelijke manieren steunen!

Wil je echter als boer zelf stoppen? Prima, dan willen we dat je daarbij alle mogelijke (financiële) steun van de overheid krijgt. Wil je doorgaan en verduurzamen? Mooi, dan moet je worden geholpen met het realiseren van technische aanpassingen en innovaties. Wij gaan er scherp op toezien dat boeren die benodigde steun ook daadwerkelijk krijgen. Wij willen dat boeren geholpen worden op een manier die zij kunnen dragen. Met andere woorden: we doen dit mét de boeren, samen, schouder aan schouder.

Binnenkort organiseert de VVD stikstofbijeenkomsten. Hier gaan Tweede Kamerleden Mark Harbers, Helma Lodders, Erik Ziengs en Aukje de Vries graag met je in gesprek over stikstof. Kijk op vvd.nl voor de data.