De Raad neemt unaniem een motie aan

De Raad wil al haar inwoners helpen in de huidige ontwikkeling van Lelystad. De VVD is volstrekt helder; eerst de vliegroutes omhoog voordat dit vliegveld open kan

© Samen sterk

De Raad heeft unaniem de bijgevoegde motie over Lelystad aangenomen. Het college is opgedragen de inwoners te helpen bij hun mogelijke actie tegen de huidige ontwikkelingen van het vliegveld Lelystad.