Is het spuiten met een gewasbeschermingsmiddel biologisch?

Is het spuiten met Xentari tegen de eikenprocessierups een slim middel? Of wordt de biodiversiteit in ons buitengebied aangetast?? Het college heeft vorig jaar toegezegd op de biologische leest de eikenprocessierups aan te pakken. De VVD heeft vragen over de huidige werkwijze.

Nu is het ons bekend dat onderhoud van de buitenruimte is uitbesteed, maar dat betekent niet dat wij als regie-gemeente geen enkele verantwoordelijkheid meer dragen in de wijze waarop dit onderhoud moet worden uitgevoerd, daarom heeft de VVD fractie de volgende vragen aan het college gesteld op 06 mei 2020


1. Xentari is een gewasbeschermingsmiddel dat door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is toegelaten voor onder meer de bestrijding van vele rupsen waaronder de eikenprocessierups. 


A. Heeft degene(n) die namens de gemeente de bestrijding van de eikenprocessierups ter hand heeft genomen dit middel gebruikt en had deze persoon (personen) daarvoor een professionele spuitlicencie?

B. Zo niet, welk middel is dan gebruikt en is dat middel toegelaten door het Ctgb?

C. Hoe, op welke wijze is het middel daadwerkelijk toegepast op en rondom de bomen in het buitengebied, m.a.w. kunt u daar een duidelijke beschrijving van laten geven door degene die hebben gespoten?

D. Heeft het college deze beschreven toepassing genoemd bij c. toegestaan?

E. Waarom wel of waarom niet, wilt u dat toelichten?

F. Hoe groot is het gebied dat in de gemeente Epe met dit middel is toegepast?

G. Welk middel is in 2019 gebruikt en toegepast in het openbaar groen?
2. Eikenprocessierupsen vormen brandharen. Brandharen uit deze nesten kunnen nog lang actief blijven. Daarom dient voorkomen te worden, dat door de toepassing van middelen dat brandharen uit nesten in aangrenzende percelen kunnen belanden


Hoe heeft degene die de bestrijding van de eikenprocessierups heeft gedaan, namens de gemeente,  rekening gehouden met deze nesten van het voorgaande seizoen?


3. In juli 2019 heeft u op vragen van de VVD fractie duidelijk gemaakt dat u een biologisch middel zou gebruiken vanaf 2020 in het buitengebied.  Xentari is een sterk geconcentreerd professioneel gewasbeschermingsmiddel, waarvan het bekend is dat door het gebruik van dit middel de kans op resistentie wordt vergroot. Een groot deel van verschillende soorten rupsen wordt door dit middel gedood. Het is zo geconcentreerd dat je er maar een klein beetje voor nodig hebt. Het maximaal wettelijk concentratie niveau is vastgelegd op 100 gr Xentari per 100 liter water.


A. Waarom heeft u de Raad niet vooraf geĆÆnformeerd dat u een gewasbeschermingsmiddel liet gebruiken in het buitengebied van Epe aangezien u een biologische aanpak wilde laten toepassen?

B. In maart 2020 heeft u een enkel nieuw beheersplan aangekondigd ten behoeve van de bestrijding van de eikenprocessierups. Wat heeft u sinds juli 2019 dan gedaan of laten doen op dit terrein?

C. Is er een evaluatie en waarom is die evaluatie niet vooraf gedeeld met de Raad?

D. Als u niets geƫvalueerd heeft, waarom heeft u daar vooraf geen melding aan de Raad van gemaakt, aangezien u in 2019 stellig was in aansluiting bij de regionale evaluatie van de inspanningen van de bestrijding van de eikenprocessierups.