Een second opinion als vliegveld Lelystad onverhoopt doorgaat.

Landelijke lokale partijen staan sterk met hun benen in Epe. Weten waar de inwoners en ondernemers behoefte aan hebben. Daarnaast kunnen we onze collegae in Den Haag bij de les houden. Dus komt er wat ons betreft een onafhankelijke natuuronderzoek naar de effecten van Lelystad AirPort.

Gemeenteraad Epe stemt in met € 10.000 voor onderzoeken opening Lelystad Airport. 

Gisterenavond heeft het gemeenteraad van de gemeente Epe ingestemd met een amendement waarin staat dat € 10.000 besteed kan worden aan een onafhankelijk onderzoek naar de natuurvergunning die nodig is om vliegveld Lelystad te openen.

Het gemeentebestuur van de gemeente Epe is al jaren kritisch op de opening van Vliegveld Lelystad omdat de vliegtuigen over de gemeente op zullen stijgen. Met name de kern Oene zal na de opening last krijgen van overvliegende en doorstijgende vliegtuigen. Maar ook de kern Vaassen zal last krijgen van meer vliegverkeer op Teuge door het verhuizen van private jets van Lelystad naar Teuge. 

Door € 10.000 beschikbaar te stellen en de opdracht mee te geven aan het college om zich actief op te stellen in dit dossier en samen te werken met andere gemeenten, wil de gemeenteraad een bijdrage leveren aan onafhankelijk onderzoek. Eerdere onderzoeken die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) waren uitgevoerd, bleken niet juist of volledig. Denk hierbij aan de Milieu Effect Rapportage (MER) waarvan achteraf bleek dat deze vol met fouten zat. 

Voordat vliegveld Lelystad open mag, moet een vergunning afgegeven worden in het kader van de wet milieubeheer (Wnb). Een passende beoordeling maakt onderdeel uit van deze vergunning. In de passende beoordeling worden de (significante) milieueffecten van de opening van het vliegveld onderzocht. Mochten er significante effecten zijn op het milieu, dan kan een vergunning geweigerd worden. Met het geld wat de gemeente Epe beschikbaar stelt, wil ze samen met andere gemeenten een onderzoek doen naar de milieueffecten van de opening van vliegveld Lelystad waaraan het onderzoek van het ministerie getoetst kan worden. 

Het amendement is ingediend door de fracties van de VVD, D66, Groen Links, Partij van de Arbeid, Epe Liberaal en het CDA. Deze landelijke partijen die met hun lokale afvaardiging in de gemeenteraad van Epe zitten willen met het indienen van dit amendement een duidelijk signaal afgeven aan hun collega’s in Den Haag, waar een meerderheid nog steeds voor de opening van het vliegveld lijkt te zijn.