De democratische controle op het college heeft alles te maken met het respect voor inwoners.

In de Raad van 21 januari 2021 moest de raad instemmen met een planologische fout van wethouder Scholten. De plaatsing van twee in/uitritten was in strijd met de kaders van de raad gewoon gerealiseerd. Terwijl de wethouder intensief in overleg was met omwonenden over die inritten. Tijdens de commissie vergadering was de wethouder onvolledig in zijn informatie verstrekking aan de raad. Tijdens de raadsvergadering was de wethouder weinig overtuigend. Voor de VVD had hij de morele grens overschreden.

© Pixabay

Het college heeft opdracht gegeven om  twee in en uitritten te realiseren bij het bedrijvengebouw aan de Rutgershof. Die aanleg van die inritten heeft het college in strijd met de besluiten van de raad gedaan. Dat heeft het college zich naderhand ook gerealiseerd en zij heeft ruimschoots excuses aangeboden aan de omwonenden. 

 

De VVD accepteert dat een college een fout kan maken. De VVD vindt het belangrijk dat het college daarvan leert. Maar welke fout is nu gemaakt? Dat werd niet helder tijdens de commissie vergadering.


Tot mijn verbazing begon de wethouder te draaien, hij gaf antwoorden op vragen die niet gesteld werden, om zo de vragen die wel gesteld werden te omzeilen.

Om daarmee onze controle als raad moeilijker te maken. En dat betekent; werk aan de winkel en vooral doorvragen! 

 

Ik heb na afloop van de commissievergadering daarom 13 omvangrijke technische vragen gesteld. 

 

De beantwoording heeft me het echte inzicht gebracht.  Wat niet mogelijk was op basis van de info van het college ter voorbereiding van de commissie vergadering op 07 jan 2021.


Door de VVD vragen is het volgende duidelijk geworden;

- de twee gerealiseerde inritten moeten gelegaliseerd worden, daar gaat de raad over.

- het college heeft die inritten neergelegd, omdat zij daartoe zich contractueel verplicht had sinds juni 2018. Dat is geen incident, zoals wethouder Scholten van NieuweLijn ons doet geloven, maar een bewuste uitvoering van een contract.


Het eerste punt heeft de wethouder keurig gemeld en zijn excuses voor aangeboden. Maar wat is dat excuus waard? Immers het tweede punt, dat een essentieel punt is om de raad mee te geven vond Scholten niet belangrijk genoeg om te delen voor de commissie vergadering. Alsof dat een moment is waar we met z’n allen zitten te mijmeren in de kroeg.


Daar neemt de VVD geen genoegen mee, omdat diezelfde wethouder gesprekken heeft gevoerd met omwonenden over de precieze plek van die inritten.


Dus het college weet waar de inritten moeten komen, om vervolgens dat niet te delen met de inwoners. Het gesprek met de inwoners is daarmee geworden tot een dans voor de bühne.

Een schokkende conclusie.


De VVD is van mening dat met dit besluit een morele grens is overschreden.

Zo willen wij niet dat het college met burgerparticipatie omgaat. Ook D66, PVDA konden zich er niet in vinden. De rest van de raad liet zich wel overtuigen, dat deze wijze van legalisatie een positief besluit waard is. Ten koste van betrokken inwoners. Dat dan weer wel.