Verklaring naar aanleiding van het ontslag van wethouder Scholten

De VVD is onder de indruk van het ontslag van wethouder Scholten. Dit nadat zijn positie onhoudbaar was geworden door eigen toedoen.

De VVD hecht waarde aan een slotverklaring.

 

Ontslag wethouder Scholten tijdens de raadsvergadering naar aanleiding van Rutgershof en gedrag rond Wob.
De VVD fractie is onder de indruk van wat zojuist is gebeurd in de raad van Epe op 18 februari 2021.

 

Het lijkt alsof de wethouder het slachtoffer is geworden van de situatie. Dat de situatie hem is overkomen. Maar zoals u weet zijn wij een andere mening toebedeeld. Het is een samenloop van een aantal feiten en omstandigheden die wij onacceptabel vinden.

 

Het gaat nu niet alleen over het gedrag dan wel de intenties van wethouder Scholten, maar vooral ook wat wij als raad acceptabel vinden. Het is geen hetze, maar het belang van de overtuiging wat de raad nu verbindend vindt.

 

Bestuursstijl

Met welke bestuursstijl willen wij geassocieerd worden? 

 

Goed besturen gaat immers over wat het college bereikt voor haar inwoners met steun van de raad, maar goed bestuur gaat ook over hoe deze bestuursmacht verbinding zoekt en kansen biedt voor inwoners. Daarbij is het essentieel dat een machtspositie die het college nu eenmaal heeft de wet-en regelgeving naleeft. De overheid heeft het goede voorbeeld te geven. De wethouder moet dat voorbeeld als eerste uitdragen. 


Bewaak journalistiek

Ik wil u als raad meegeven dat de journalistiek de waakhond is van de democratie. De democratie kan niet zonder journalisten. De journalisten informeren onze inwoners. De gemeente, noch wethouder heeft de monopolie op nieuws. Nieuws wordt geschreven door de pers. Dus ook journalisten moeten gewoon toegang krijgen tot openbare informatie al dan niet in whatsappen geformuleerd. De democratie en media zijn aan elkaar vastgeklonken. Gelukkig hebben we dat in onze grondwet stevig verankerd. De persvrijheid is daarom een waanzinnig groot goed om te bewaken, ook door ons als gemeenteraad. Dat dient elke wethouder te bewaken. Hij of zij is WET houder, hij of zij die de wet houdt.

 


 


Ruud Jager fractievoorzitter VVD Epe