Er verandert wat op het terrein van paardenbakken beleid en eigendom tweede huisje in Epe; reageer tijdig!!

Better save than sorry, zeggen de Engelsen. Het college zit weer eens in haar eigen bubbel. In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied wil ze een verandering van het paardenbakkenbeleid en de eigendomsrechten van een tweede woning (vakantie huisje). Wij zouden graag de essentie hierover bekend willen maken, en u willen helpen, alleen wij als hoogste orgaan van de gemeente hebben geen idee. Dus reageer tijdig!!

© Fractie VVD Epe

Aan iedere paardenliefhebber en 

aan iedere gast met een vakantiehuisje in Epe!


Als volksvertegenwoordigers roepen wij iedereen op om haar schriftelijke mening te geven aan de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders willen een verandering van het paardenbakkenbeleid. Dat doen ze via een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied. Zonder open overleg met de gemeenteraad. Hoe die verandering er dus exact uit komt te zien is ons niet duidelijk.

Daarnaast  wil het college voor een aantal vakantieparken en individuele vakantiehuizen kennelijk een wijziging van het eigendom;  verplichte verhuur aan derden ookal wil je dat als eigenaar niet.

Wat nu de grenzen hiervan zijn, wat nu het doel is van het college van NieuweLijn, CDA, GroenLinks, PvdA, SGP-CU, GemeenteBelangen, Epe Liberaal  is  een GRIJZE MIST.


DAAROM ROEPEN WIJ IEDEREEN OP OM SCHRIFTELIJK TE REAGEREN OP DEZE PLANNEN. Juist omdat er nog geen besluit over is genomen. 

Uw tijdige reactie is zoooooo belangrijk. De VVD is geïnteresseerd hoe u deze wijzigingen nu ziet. 


VOOR 10 MAART KUNT U UW SCHRIFTELIJKE REACTIE STUREN NAAR

COLLEGE VAN B&W

TAV ONTWERP BETSTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HERSTELPLAN

Postbus 600, 8160 AP Epe;


https://www.epe.nl/in-epe/bekendmakingen_41670/item/ontwerp-bestemmingsplan-buitengebied-epe-herstelplan-2020_43168.html

We hebben als fractie echt zorgen, dus hebben we vandaag informatie opgevraagd en vragen gesteld.


Laat uw mening niet verloren gaan

Ruud  Jager en

Ellis de Vries