Benoeming Michiel Wiersinga

De VVD pleit voor een andere bestuurscultuur. Daar past een ervaren wethouder bij met visie. Deze carrière stap is voor Michiel Wiersinga een maatje te groot. En de nasleep van zijn BV die in 2020 failliet is gegaan wegens zijn onbehoorlijk bestuur is geen reclame voor onze gemeente.

VVD-Stemverklaring Michiel Wiersinga als wethouder 

De benoeming van een nieuwe wethouder hoort volgens de VVD een feest te zijn. Je wilt een nieuwe bestuurder kunnen verwelkomen, omdat de gehele gemeenschap, alle burgers van de gemeente Epe een sterke bestuurder nodig heeft. Zeker in deze tijd met een zware ambitie op het behalen van klimaatdoelstellingen, op een sociale en laagdrempelige WMO-dienstverlening en met de pittige gevolgen van de ernstige corona epidemie.

Wij hebben ook grote zorgen over de bestuurskracht op het gebied van RO. De manier waarop het college een open houding heeft naar initiatiefnemers van wooncomplexen, zo gesloten is die houding naar directe burgers. We missen een goede balans tussen macht en tegenmacht, we missen het normale gesprek tussen bestuur en inwoners. Er ontbreekt transparant open bestuurlijk handelen.

Onze financiële positie is niet zo robuust als 5 jaar geleden. Die positie wordt aangetast door uitdagingen die voor een deel buiten onze invloed zich afspelen. En waar grip erop houden niet automatisch tot makkelijke oplossingen zal leiden.

Epe heeft daarom nu een ervaren bestuurder nodig van onbesproken gedrag. Iemand met een natuurlijk gezag en ongekende kennis. Iemand die met visie een balans kan creëren. Die je dus met een gerust hart ‘alleen op pad’ kan sturen. Iemand die het boegbeeld is van de gemeente Epe. Wethouder zijn in deze tijd is namelijk geen werkervaringsplaats. 

Wat we voorgeschoteld krijgen is een onervaren bestuurder, die vorig jaar failliet is verklaard wegens onbehoorlijk bestuur, en meerdere schuldeisers achter laat. En dus het risico loopt dat de komende vijf jaar schuldeisers hem persoonlijk aansprakelijk kunnen gaan stellen. 

Die positie van de heer Wiersinga maakt het volledige gemeentebestuur buitengewoon kwetsbaar.

Dat is geen uithangbord voor de gemeente

Wat we nu vernomen hebben van de heer Wiersinga schept bij ons een beeld van iemand die weliswaar heel graag wil, maar zich onvoldoende beseft dat deze functie voor hem een ‘maatje te groot’ is. De heer Wiersinga heeft daarnaast als raadslid niet zelfstandig laten zien wat zijn bestuurlijke kracht of visie is. We geloven zijn intentie wel, maar Epe heeft veel meer nodig dan een vriendelijke frisse blik.

We zijn als fractie tot de slotsom gekomen dat we duidelijk moeten zijn. Dat verdienen onze inwoners, de heer Wiersinga en het voltallige bestuur van Epe. 

Wij zullen niet instemmen met de voordracht van deze wethouder.

Ruud Jager en Ellis de Vries