Een concreet teken van dankbaarheid; bijzondere grafrechten voor veteranen

De VVD kwam onlangs in contact met Maluku4Maluku. Deze Stichting komt op voor de belangen van alle veteranen en de Molukse veteranen in het bijzonder. Veteranen die trouw hebben gezworen aan de Nederlandse Grondwet en in oorlogstijd gevochten hebben verdienen respect. De VVD heeft het initiatief genomen om hen bijzondere grafrechten toe te laten kennen en hoopt daarmee op een warme steun in de gemeenteraad van Epe

© Comité 4 en 5 mei

VVD te gast in de Rank te Vaassen bij bijeenkomst Maluku4Maluku

 

Op zaterdag 28 augustus jl. was de VVD te gast bij een bijeenkomst van Maluku4Maluku. Maluku4Maluku is een Stichting voor KNIL-Ambonezen veteranen. Zij zetten zich in voor onder andere bijzondere grafrechten voor KNIL- Ambonezen veteranen. Daarnaast richten zij zich intensief op hun ’ veteran & family care program’. 

De bijeenkomst werd geleid door Leo Reawaruw; hij is de oprichter en voorzitter van Maluku4Maluku. Een begenadigd spreker en bovenal gevierd oud-militair. Vier uur lang wist hij de zaal vol vele belanghebbenden te boeien met het indrukwekkende en confronterende verhaal van de KNIL militairen in Nederland. 

Hij beschreef een donkere bladzijde in de Nederlandse geschiedenis, die zich ook in onze gemeente heeft afgespeeld met name in Vaassen in de wijk Berkenoord 2. Maar Reawaruw liet ook de hoop zien, dat Nederland naast deze zwarte ook een goede kant heeft.

Van deze Molukse geschiedenis zijn we vaak niet bewust. Het is daarom heel goed dat burgemeester Tom Horn van onze gemeente mede ondertekenaar is van een brief die in maart 2021 naar het kabinet is gegaan. Een groot aantal burgemeesters pleiten in die brief dat na 70 jaar Nederland rekening mag houden met het leed dat de KNIL-Ambonezen veteranen en hun gezinnen hebben moeten ondergaan. Destijds hebben zij een ijskoude douche ontvangen, waarbij er geen erkenning kwam voor de inzet die deze militairen voor de Nederlandse Grondwet hebben gepleegd.  Maluku4Maluku werkt hard aan de erkenning voor hun veteranen en heeft vorig jaar een verzoek ingediend voor bijzondere grafrechten voor KNIL-Ambonezen veteranen. Zij hebben daarvoor de schriftelijke volmacht ontvangen van ruim 50 Vaassense Molukse gezinnen.

Deze Stichting heeft dit verzoek niet alleen in de gemeente Epe gedaan, maar ook in vele andere gemeenten zoals vb. Almelo, Wierden, Vught en Echt-Susteren, Tiel die daar buitengewoon positief op gereageerd hebben.

Het plan rond de bijzondere grafrechten werd in deze gemeentes ook breed gedragen door de gemeenteraden.

De VVD omarmt het idee van bijzondere grafrechten voor de KNIL-Ambonezen veteranen in Vaassen. Dat betekent dat grafrechten niet hoeven te worden verlengd, graven niet geruimd worden en onderhoud op kosten van de gemeente geschiedt.

Het is een eerbetoon voor de veteranen die trouw hebben gezworen aan de Nederlandse Grondwet en dus in een oorlogssituatie gevochten hebben voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Fractievoorzitter Ellis de Vries benadrukte tijdens deze bijeenkomst dat de VVD dit samen met de gehele gemeenteraad wil bereiken; ‘Dit onderwerp is immers partij overstijgend en dient een groter belang dan enkel je politieke voorkeur, daarom roep ik de gehele Molukse gemeenschap op om alle politieke partijen van de raad hierover te benaderen; samen bereiken wij meer’…..

Maluku4Maluku voorzitter Leo Reawaruw haalde tijdens zijn betoog  de evenzo uitdrukkende speech van voormalig commandant der strijdkrachten Dick Berlijn aan. Berlijn gaf deze speech tijdens de Friese Indië-herdenking op 25 maart 2021. Deze speech maakte een begrijpelijke emotie los in de zaal van de Rank.

Deze aangrijpende speech van generaal b.d. Berlijn kunt u lezen onder dit bericht.

De VVD zal het initiatief nemen voor een motie voor de bijzondere grafrechten binnen de gemeente Epe voor de KNIL-Ambonezen veteranen. De VVD wil dit doel samen met alle andere politieke partijen realiseren, omdat dit veteranenbelang ons allemaal aangaat. De VVD roept op om samen met de Molukse gemeenschap deze bijzondere graven te gaan regelen.

Een eerbetoon, doen wij met elkaar! 

Niels van den Berg