Drie verdiepingen op dit woonzorgcentrum is 1 gekunstelde verdieping te veel!

Verantwoordelijk wethouder Jan Aalbers van GroenLinks is door de raad gedwongen om advies op te halen over de omgevingsvergunning voor een drie verdiepingen hoog tellende woonzorgcomplex van WZU. Dat ging niet van harte. We kregen een gesloten houding van de wethouder, waaruit bleek dat niets veranderd zou worden. Elke inhoudelijke vraag van D66 en VVD ging hij voor de 2e keer uit de weg.

© Ellis de Vries

Hoe consultatie door de ene vakwethouder uitstekend wordt gehouden en door de andere wethouder volstrekt niet.

Afgelopen donderdag 02 september was in een aantal opzichten een bizarre raadscommissie bijeenkomst, waarbij de invulling van ‘consulteren’ van de raad extreem verschillend door twee wethouders is uitgevoerd.

RES

Van 18:30 uur tot 20:45 wilde wethouder Erik Visser (CDA)  advies van de raad over de regionale energie strategie van regio CleanTech. Een erg belangrijk document dat in feite een ‘footprint’ neerlegt voor Epe over de klimaatdoelen die we willen behalen en de manier waarop. Een erg lastig en complex thema, omdat de belangen van schaarse en dure (landbouw-) grond niet altijd samen gaan met de klimaatuitdaging waar we voor staan. Wethouder Visser is zich terdege bewust van deze belangentegenstellingen, maar daagde desondanks de raad uit om hem als bestuurder te voeden met onderwerpen die de raad belangrijk vindt om aan het bestuur van de CleanTech regio mee te geven. Hij luisterde, stimuleerde de raad in haar kritische opstelling, precies zoals een volwassen normale consultatie behoort te verlopen. 

Burgemeester vd  Feltzlaan 

Van 20:45 tot 22:45 was het de beurt aan collega wethouder Jan Aalbers (GroenLinks). Daar ging het over hoe het college überhaupt tot een omgevingsvergunning  kon overgaan waarbij niemand vooraf is betrokken. Een omgevingsvergunning voor een woonzorgcomplex voor een kwetsbare groep ouderen. Een woonzorgcomplex waar overigens niemand echt op tegen is, maar die door de omvang problemen oplevert.

Op een zeer gekunstelde wijze heeft de heer Aalbers toegestaan dat de ingang van dit woonzorgcomplex met anderhalve meter wordt verhoogd, opdat er een derde verdieping geplaatst kon worden.

Het is die afwijkende wijze van meten van de hoofdingang en de daaraan gekoppelde gevolgen van het aantal verdiepingen, gecombineerd met een totaal gebrek aan echte communicatie naar de omwonenden en raad waardoor extra weerstand is opgeroepen.

Bizar

Stelt u zich eens voor; uw voordeur van uw woning ligt op anderhalve meter boven het normale wegdek. Als uw (schoon-) vader op bezoek komt, die slecht ter been is, dan heeft hij een hindernisbaan af te leggen. Eerst moet hij naar voren klimmen naar de voordeur, om vervolgens in de hal van uw woning 8 treden van een trap naar beneden te lopen om in de kamer te komen.

Want zo ziet het absurde ontwerp van dit woonzorgcomplex er uit. Zo ga je niet met kwetsbare ouderen om vindt de VVD.

De wethouder Sociale Zaken, mevr. De Waard,  (CU) gaf in alle eerlijkheid toe dat dit ontwerp met een hoofdingang op anderhalve meter alleen geschikt is voor bezoekers en niet voor de kwetsbare bewoners.

Dat waardeert de VVD; ze heeft daar gewoon gelijk in. Dat maakt dat het gekunsteld ophogen van de hoofdingang niet ten behoeve van de inwoners is, maar puur om een extra verdieping mogelijk te maken. Dus dit is daarmee ook geen volwaardige hoofdingang van een woonzorgcomplex. Maar een list om meer oppervlakte vergund te krijgen.

Duikende wethouder 

Wethouder Aalbers weigerde wederom categorisch de inhoudelijke vragen van D66 en VVD  hierover te beantwoorden. Hij bleef hangen en draaien in proceduretaal. Hij weigerde zelfs de echte verbinding  te zoeken met de omwonenden om rechtszaken te voorkomen.

Daarmee draagt hij (mede-) verantwoordelijk dat de huidige (kippenhok) bewoning aan de Boskamp, die echt niet meer voldoet aan de huidige eisen, nog een aantal jaren doorgaat.

Alle kansen op een snelle verbetering voor ook de huidige kwetsbare bewoners laat hij liggen.

De VVD heeft niet waargenomen, dat dat nu een zorg is bij deze GroenLinks wethouder.