VVD Epe, Lokale kracht!

De VVD is de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Wij maken ons sterk voor veiligheid, werk en ondernemende mensen. Onze politieke ervaring maakt onze ideeën niet alleen goed doordacht, maar ook uitvoerbaar in de praktijk. De VVD streeft naar een kleine, slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en eerlijke samenleving, waar iedereen die hard werkt de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te realiseren en niemand achterblijft.

In onze gemeente zijn we met vier zetels de grootste oppositiepartij. Met fractieleden uit Vaassen, Oene en Epe zijn wij door de gehele gemeente vertegenwoordigd. 

Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen, daar staan wij voor.