Online

VVD:
 • De landelijke VVD en het algemeen secretariaat te Den Haag. 
 • Minder regels. 
 • De VVD wil het aantal regels en de administratieve lasten door de regels sterk verminderen. In ons verkiezingsprogramma spreken wij van 25 % minder in 4 jaar. Het regeerakkoord heeft dezelfde taakstelling, door ons ingebracht. Op deze site vind u de stand van zaken.
 • Het sociale gezicht van de VVD.
 • Het zoeken naar de VVD met een menselijk gezicht leidt niet tot een VVD met andere keuzes, maar wel tot een VVD met een andere - meer complete - boodschap. Op deze site kunt u de discussie volgen.
 • Via de Filemeter van VVD-Tweede Kamerlid Paul de Krom kunt u uitrekenen wat de effecten van het filebeleid van Minister Eurlings zijn op uw persoonlijke situatie.
 • De VVD in de provincie Gelderland.
Gemeente Epe:
Provincie Gelderland:
Diversen:
 • De Politieke Barometer presenteert resultaten van onderzoek waaruit de politieke voorkeur van de Nederlanders blijkt.
 • Op de site van VNO-NCW kunt u de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen met elkaar vergelijken.
 • Kanaal Sociaal Nederland is een samenwerkingsverband waar één landelijke en meerdere provinciale kennisplatformen hun handen ineen slaan om zoveel mogelijk kennis te verzamelen en aan te bieden op het terrein van sociaal beleid.
 • Over interactieve beleidsvorming kunt u meer lezen op de site van het Instituut voor Publiek & Politiek.
 • Wilt u meer weten over lokale democratie bezoek dan Actieprogramma Lokaal bestuur.
 • Via de website van Het Parlement kunt u de agenda en de daarbij behorende stukken van de vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer raadplegen.
 • De website met informatie over de Overheid.
 • De VNG is de vereniging van en voor alle gemeenten. Zij bevordert krachtig lokaal bestuur binnen onze democratie.
 • De website Politieknieuws 'knipt' voor u de politiek gerelateerde onderwerpen uit een zeer groot aantal (digitale) bronnen waaronder o.a. alle landelijke dagbladen.